12.12.08

Mladí lidé pomáhali Pálavě

Jeden z posledních teplých říjnových víkendů využila dvacetičlenná skupina mladých lidí k tomu, aby se zúčastnila brigády na Pálavě. Organizátorem byl Klub instruktorů Mikulov (KI) a nápad vzešel od paní Anežky Helánové z Brna. Jednalo se nakonec o spolupráci několika organizací a mnoha dobrovolníků.
Páteční večer patřil seznamování účastníků, kteří přijeli z Brna (oddíl Stezka 90. TSP), Slavičína (skauti) a Mikulova (Klub instruktorů Mikulov, Karate klub Mikulov). V sobotu se naložila auta pracovními pomůckami a občerstvením, které pracantům poskytlo vedení Správy chráněné krajinné oblasti Pálava (CHKO), a všichni vyrazili s úsměvem na kopec. „Pracovali jsme u kaple svatého Antonína nad Pernou, kterou málokdo zná, ale je odtud nádherný výhled na Stolovou horu, podpálavské vesnice i Rakousko,“ popsala místo karatistka Bára. Brzy se kolem kamenných zbytků kaple rozhořely dva ohně, řádně povolené a nahlášené, a všichni tahali a přihazovali pořezané větve. „Jednalo se o nálety, kterými byla kaple celá zarostlá, když jsme ji v zimě s přáteli hledali. Tak nás napadlo, že bychom mohli něco udělat a vyčistit to. Domluvili jsme se s CHKO a strávili tady s rodinami od jara několik víkendů,“ popisuje Anežka Helánová, jak vše začalo. Před prázdninami se seznámila při prohlídce jeskyně Na Turoldu se členy KI, kteří jí nabídli pomoc.
„My jsme si přijeli užít víkend. Je fajn pomáhat tak krásné přírodě ve společnosti kamarádů,“ svěřil se Elf ze Stezky. Roman ze Slavičína zase přijel proto, aby se nemusel doma nudit.
Odměnou pro všechny pracující byla popolední hostina přímo na Pálavě a večeře – pečená kuřata od pana Kmenty. Mnozí si také odnášeli zážitky ze společné práce, společného smíchu, ale třeba i propálená trička a ožehlé vlasy. Zdravotnice Terka naštěstí nemusela ošetřovat žádné úrazy a tak si všichni mohli užít večer buď v čajovně a nebo při hrách na ubytovně. Možnosti neobvyklé nabídky prolézt si s jeskyňáři nepřístupné části turoldské jeskyně, tzv. plazivky, využil v neděli jen Roman: „Je to naprosto skvělý zážitek, ale není to nic pro klaustrofobiky, neboť k úspěšnému zvládnutí “prohlídky” je mnohdy nutné prolezení místy, v nichž vzdálenost mezi “podlahou a stropem” nepřesahuje půl metru,” popsal své zážitky. Nyní již plánuje speciální akci pro své kamarády.
Jménem paní Helánové a Správy CHKO Pálava děkujeme všem pracantům, kteří obětovali svůj volný čas a sílu, aby udělali jedno místo na Pálavě ještě krásnějším.
Za domorodce a organizátory, Jiřka Falková, KI Mikulov (www.kimikulov.ic.cz)

30.9.08

kalendář akcí

ČESKÁ ASOCIACE TRADIČNÍHO KARATE – KALENDÁŘ
2008
27.9. 2008
2.kolo - Národní pohár, Zlín, ČATK
10. – 12.10. 2008
XIV. Mistrovství světa, Vilnius, Litva
25.10. 2008
Liga družstev kumite, Vsetín, ČATK
7. - 8.11. 2008
Seminář sensei Kwiecinski 7. Dan, zkoušky STV pro stupně Dan, Valašské Meziříčí, ČATK
9.11. 2008
Školení instruktorů, trenérů, Valašské Meziříčí, ČATK
14. – 16.11. 2008
Seminář sensei Avi Rokah 6. Dan, Wiener Neustadt, Rakousko
22.11. 2008
Mistrovství ČR, Hovězí, ČATK
7.12. 2008
Světový pohár, Varšava, Polsko
Bližší informace o akcích budou průběžně zasílány e-maily.

pomoc na Pálavě a pohodový víkend

PŘIJEĎTE NA POHODOVÝ VÍKEND DO MIKULOVA

17. – 19. 10. 2008

CO A PROČ?

Na jaře skupina přátel Pálavy z Brna v čele s paní Helánovou vykácela náletové dřeviny kolem jedné ze zřícenin – kaple sv. Antonína nad Pernou. Nyní je třeba tyto větve
uklidit a spálit.

KDO?

Akce se ujal mikulovský Klub instruktorů ve spolupráci s DDM, Správou CHKO Pálava
a CEV Pálava. Je určena instruktorům, rádcům a vedoucím od 14 let.
(Za neplnoleté ručí jejich vedoucí.)

JAK?

Samotná práce zabere jen sobotu, pátek a neděle jsou vyhrazeny na seznamování, společné aktivity, zábavu a poznávání Mikulovska. Část programu připraví organizátoři, ale každý může samozřejmě trávit volný čas po svém J
Ubytování je zajištěno na ubytovně DDM v Mikulově za 30 Kč/osobu/noc.
Strava pro brigádníky v sobotu zdarma (snídaně, oběd, večeře, pitný režim). V pátek a neděli strava vlastní.

PŘIHLÁŠKY, INFO A KONTAKT

Zájem projevte do 2. 10. 2008 – Bc. Jiřka Falková

29.6.08

rozhovor

MISTR MOTONOBU HIRONISHI ODPOVÍDÁInterview pro Shotokai Spain Newsletter.

Mistře, kde a kdy jste se narodil?
Narodil jsem se 1.1. 1913 v Kyoto.
Kdy jste začal studovat karate?
Začal jsem cvičit v roce 1931, na univerzitě Waseda.

Kdo byli vaši spolužáci?
Byli to Egami a Noguchi. Gichin Funakoshi byl hlavním učitelem a Takeshi Shimoda
jeho asistentem. Později ho vystřídal Funakoshiho syn. Také si pamatuji na
Nakaymu, který cvičil na Takushoku University.

Jak vzniko přátelství mezi Vámi a Egamim?
Nemohu říci přesně jak, ale od prvního momentu byla mezi námi velmi přirozená
komunikace, jakýsi typ spolubytí, která se přeneslo i na další oblasti našeho
života. Možná, že příčinou toho byly naše odlišné charaktery. Egami byl možná
více neklidný a živý, zatímco já jsem byl spíše klidné povahy.

Doslechli jsme se mistře Hironishi, že jste obdržel první cenu v zápase
pořádaném organizací Asahi Newspaper
.
Ano v mládí jsem byl obdařen velmi silnou postavou, byl jsem považován za vzor
vypracované postavy.
Můžete nám říci něco o karate-do v začátcích a pozdějších změnách?
Před jeho rozšířením bylo karate velmi menšinové umění. V těch letech bylo
Japonsko pod vlivem nacionalismu a karate přišlo z Okinawy, a proto bylo
považováno za podřadné umění v porovnání s původními japonskými Budo. Po
prostudování knih a cestách do zahraničí jsme pochopili, že ve všech
buddhistických a islámských zemích se nacházejí umění podobná karate. Bylo to
hledání pravdy skrze tělesnou praxi. Toto umění bylo spojeno s náboženstvím v
jakési intimní symbióze.
Na druhé straně v primitivních dobách vyvinuly různé kmeny odlišná bojová umění,
která byla poté zdokonalována než se dostala do Japonska. Pozdější vývoj karate
byl započat mistrem Funakoshim a jeho synem Yoshitakou, společně s nejznámějšími
studenty.

Jaký byl mistr Funakoshi a jeho syn Yoshitaka?
Mistr Funakoshi byl menší postavy. Měl velmi příjemný a vyrovnaný charakter a
stálý humor. Mimo to byl velmi klidnou osobou, rád psal poezii a praktikoval
kaligrafii. Byl intelektuálního zaměření. Měl velmi silné tsuki a tvré uke, což
jsme osobně pocítili, když jsme na něj útočili. Yoshitaka, jeho třetí syn, byl
velmi silná osobnost a jeho technika byla velmi ortodoxní, jeho karate bylo
založeno na ofenzívě.
Jaké byly vztahy mezi mistry Funakoshim, Mabunim a Miyagim a jaké jsou dnes?
Dnes již tito mistři nežijí. Formálně východní část Japonska s centrem Tokyo
praktikovala Funakoshiho karate. Západní část s centrem Osaka praktikovala
Mabuniho styl. Tento mistr byl mnohem mladší než Funakoshi a cítil k Funakoshimu
hluboký respekt. Mistr Miyagi ovlivňoval karate na Okinawě. V dřívějších dobách
před II.světovou válkou, byla bojová umění předváděna každoročně na počest
císaře. Funakoshi byl jediný, který měl tu čest dvakrát předvádět karate před
císařem, díky tomu jeho karate získalo na prestiži.

Zajímalo by nás jak se začalo závodit?.
Jako rozšiřující metoda karate-do byl studován volný zápas - typ kumite, ale byl
užíván pouze pro exhibice. Později tato metoda kumite změnila svůj charakter,
který ji oddělil od ducha Budo. V roce 1940 mistr Funakoshi toto praktikování
kumite zakázal a v roce 1941 potvrdil tento zákaz. V těchto letech se
nacionalismus chystal k započetí války a byla velmi agresivní atmosféra.
Funakoshi chtěl podržet své studenty stranou od tohoto dění. Mezi jeho žáky byla
tato metoda kumite povolena, ale pouze k studijním účelům, nikoliv pro cíl zisku
titulu na závodech. Kromě toho tento typ kumite byl mnohem tvrdší a drsnější než
ten dnešní používaný při závodech.

Co je to Shotokan-Shotokai?
Shotokai je asociace založená mistrem Funakoshim, která sdružuje studenty
praktikující jeho způsob cvičení. Před druhou světovou válkou tato asociace
sdružovala 90% tehdejších karatistů. Dnes je to jediná asociace, která má od
Funakoshiho rodiny dovoleno používat jméno Shotokan (pozn. překladatele: nejedná
se o Shotokan rozšířený dnes po světě).

Rádi bychom věděli, proč došlo k rozdělení školy?
Hlavní motivem bylo přání některých instruktorů rozvíjet myšlenku sportu uvnitř
karate-do. Zejména díky zmatkům vzniklým během války a po válce, byly nové styly
ovlivněny změnami v zemi. Byly to metody přitahující mladé lidi skrze tvrdý
sport a soutěživý charakter, něco co bylo díky tehdejším okolnostem velmi módní.

Mistře, můžete objasnit čím se organizace Shotokai zabývá a co je její hlavní
charakteristikou?

Shotokai se zabývá následováním linie ustanovené mistrem Funakoshim, zejména
zdůrazňující myšlenku cesty.
Technicky, Shotokai se oficiálně neúčastní závodů, kopy a údery by měly po
kontaktu prorážet. Všechny techniky jsou založené na přirozených principech,
plynulých a silných pohybech a mají zakladní bod v kontrakci hara a schopnosti
přizpůsobit se jakémukoliv soupeři.

Můžete vysvětlit vaší koncepci Kime?
Jestliže má technika kime, pak musí být schopna přenést energii. Jestliže
technika využívá svalovou kontrakci přenos je zastaven, tento způsob
nepovažujeme za kime.
Zabýváme se rozvojem vnitřní energie, nikoliv pouze vnější. Tato energie není
opticky viditelná. Je daleko jednodušší provádět techniky se svalovou kontrakcí,
ale tato cesta zastavuje tok energie.
Mistr Funakoshi říkal, že v karate musí být vyváženost mezi napnutím a
uvolněním, ale dnes existují styly, které rozvíjí pouze tenzi. Normálně se věří,
že úder končí v momentě kontaktu, ale ve skutečnosti je to okamžik kdy úder
začíná. Shotokai využívá kompletní pohyb těla začínající od boků. Pochopení toho
však vyžaduje mnoho let cvičení.

Jaký je rozdíl mezi Budo a sportem?
V kanji bu znamená zastavit kopí. To musí být chápano jako zkoumání ne-opozice,
to je důvod, proč Funakoshi trval na přechodu od konceptu Jutsu ke konceptu Do,
chovat se v souladu s přírodou, ne jít proti přirozenosti, a přizpůsobovat se
jejím zákonům upřednostňujíce vývoj člověka.
Technicky to v Budo znamená, že měníte útok v ne-útok.
Ve sportu se učíte zvítězit. V Budo se musíte učit koncepci prohry, to v žádném
případě neznamená, že se musíte nechat mlátit, princip spočívá v cestě přeměny
vítězství nebo prohry překročením sebestředného postoje, to je jediná cesta jak
vy a váš oponent se stáváte "Jednotou".
V Japonsku existuje rčení prohrát znamená vyhrát. V Budo, když obdržíš úder,
musíš být vděčný, protože ti to přináší ponaučení. V závodech je nutno ustanovit
pravidla a zakázat mnoho nebezpečných útoků podobně jako při vojenských
cvičeních. Zapomíná se, že ve skutečné válce neplatí žádná pravidla a útok může
přijít ze všech stran.
Je stanoveno mnoho pravidel, ale ve skutečné konfrontaci jsou právě ony zakázané
techniky nejdůležitější, a proto cvičím i to, co tato pravidla nepovolují. Při
závodech se koncentrujeme pouze na prostor před námi, zabývání se prostorem za
zády by byla ztráta času. V boxu se zápasí ve vysokých postojích, protože útoky
pod pás jsou nepřípustné. Ve sportovním judo se začíná úchopem aniž by byla
brána v úvahu možnost zásahu před samotným uchopením, a proto se nestuduje
vzdálenost a načasování. Tréninkovou pozicí pro kendo byl v minulosti postoj
kokutsu dachi. Dnes se bojuje ve vysokých postojích bez útoků na spodní pásmo.
Dříve byly seky obvykle vedeny od krku šikmo dolů s úmyslem proseknout meč skrze
celé tělo. Dnes se používají pouze ostré útoky na hlavu bez využití boků.
Záměrem boje bylo zasáhnout a prorazit velké oblasti těla, vzhledem k obtížnosti
zasažení malých cílů. S ohledem na obtížnost obrany vlastních nohou byly
studovány útoky na oblast kloubů (kolena). Dnes jsou tyto techniky zakázany,
protože je obtížné se jim bránit.
V každém jiném normálním sportu slouží rozhodčí k tomu, aby sledoval dodržování
pravidel, ale nemá pravomoc rozhodnout o vítězi, ale v karate může rozhodčí
rozhodnout, kdo vyhrál.
Je patrné, že mezi opravdovým bojem a sportem je mnoho rozdílů, což je patrné
zejména v kamae. Kamae nevyjadřuje jen fyzický postoj, ale také mentální postoj
a hladinu energie. Kamae se u sportovního pojetí odvíjí od skutečnosti, že cílem
úderu není zabít protivníka. Podíváme-li se na tento přístup z pohledu
skutečného boje pak je lepší se nechat zasáhnout a následně velmi rozhodně
zaútočit.

Co znamená karate pro vás?
Jal ubíhají roky mám karate stále více a více rád a chápu věci více do hloubky.
Když jsem začínal, chtěl jsem být silný pro boj. Později jsem pochopil, že pro
boj není potřeba mnoho technik. Mnoho mladých chce být silnými a bojovat,
instruktoři musí respektovat tuto tužbu jejich žáků, ale musí je také vyučovat a
adekvátně vést. S čas a praxí přijde pravé porozumění.

Kdo jsou vaši následovníci?
Musím s hrdostí říci, že mnoho z dnešních významných instruktorů v té či oné
době trénovalo se mnou.

Jakou nám můžete dát radu?
Musím zdůraznit, že v rámci praxe karate-do by mělo být studium směřováno k
hlavnímu smyslu Budo, získání neulpívajícího, neziskuchtivého ducha mushotoku.

Volně přeložil a upravil Gregory, 16. března 2001

26.6.08

specialní posilování 2

BOJOVNÍKŮV TRÉNINK
Bonus Kondice pro boj na zemi


Pyramidový trénink

Pyramidový trénink je dobrou cestou ke zvýšení počtu opakování vykonání specifických cviků.Tento program dovolí dosáhnout hodně opakování za pomocí odpočítávacího tréninku.

Pyramidový trénink zahrnuje vystupování a sestupování po pyramidě.Příklad je v První pyramidě uděláte tři jednotlivé cviky (kliky, sklapovačky, shyby) Začnete s jedním shybem, dvěmi sklapovačkami, a třemi kliky.To je váš první krok v pyramidě.Měli by jste zvládnout deset kroků.Pro každý krok(1-10) znásobíte shyby 1x, sklapovačky 2x, a kliky 3x.Když dospějete k 10 kroku,pokračujete zase zpětdolů z pyramidy (10, 9, 8 …1)

Zkoušejte pyramidu bez odpočívání na začátku cvičení.Tento program je intenzivní proto necvičte tuto pyramidu ve dnech jdoucích po sobě.

Pyramida
1x shyb
2x sklapovačka
3x klik


zde je kompletní pyramidový plán


1 krok 1 shyb 2 sklapovačky 3 kliky
2 krok 2 shyby 4 sklapovačky 6 kliků
3 krok 3 shyby 6 sklapovaček 9 kliků
4 krok 4 shyby 8 slapovaček 12 kliků
5 krok 5 shybů 10 sklapovaček 15 kliků
6 krok 6 shybů 12 sklapovaček 18 kliků
7 krok 7 shybů 14 sklapovaček 21 kliků
8 krok 8 shybů 16 sklapovaček 24 kliků
9 krok 9 shybů 18 sklapovaček 27 kliků
10 krok 10 shybů 20 sklapovaček 30 kliků


Když dosáhnete10 stupně postupujte zpět od 9 až k 1.


Váš trénink zahrnul 100 shybů, 200 sklapovaček a 300 kliků.


Poznámky

1. První krok pyramidy musí být zahřátí

2. Může být těžké dosáhnout 10 kroku.Trénujte jak nejdál můžete Když třeba uděláte kompletní 7-ku měli by jste směřovat k začátku pyramidy.Váš trénink bude gradovat.

3. Když je snadné dosáhnout až na vrchol můžete jít ještě víš.Vždycky by mělo těchto dest bodů být váš start do dalšího bodu (11- 12- ….)

4. Pyramida je perfektní pro začátečníky a pokročilé.Když můžete dosáhnout 10 můžete i 15 Takto můžete dosáhnout velmi dobré výsledky.

Při přidávání pyramidových cviků by se mělo sledovat to stejné přibližování od kroku 1 až po krok 10 a zpět dolů.

PowerPyramida 2

1x angličák ( tj dřep-klik-dřep-výskok)
2x dřep
3x klik

PowerPyramida 3

1x shyb
2x bombardˇák (lepší překlad na divebomber pusshups mě nenapdl J) tj klik při kterém se téměř dotknete hrudníkem země a pak se prohnete v páteři hlavou nahoru (pozice kobry)
3x dřep

PowerPyramida 4

1x klik na prstech
2x dřep
3x klik na kloubech


PowerPyramida 5

1x angličák
2x zvednutí kolen k bradě
3x klik


napsal Ross Enamit
překlad Bersek

25.6.08

posilujte v krátkém čase

Žádné výmluvy
By Ross Enamait - Published in 2006


Jednou z nejčastějších výmluv pro přeskakování tréninku je samo-zdánlivý nedostatek času. Mnozí jednotlivci jednoduše přeskočí trénink v případě, že nemají velký časový blok k dispozici
Jedním z cílů těchto stránek je zničit mnohé z mýtů spojených s fitness rozvojem. Nemusíte mít hodinu výcviku k dosažení kvality tréninku. Vy nepotřebujete techniku tréninkového zařízení vzhledem k tomu, že výše uvedené video ukazuje,že lze dosáhnout kvality tréninku jen s malým nebo žádný vybavení.

V minulosti jsem uvedl několik připoutáni-k-času tréninku. Jeden příklad obsahuje 100-angličákovou výzvu.. Stačí provést 100 angličáků tak rychle, jak je to možné. Nebudete potřebovat příliš mnoho času na kvalitní trénink.

Níže, jsem vybral jiný stručný, ale intenzivní trénink, který může sloužit Vašim potřebám v těch dnech, když čas je omezený. Č. omluvy je jedním z mnoha rutiny obsažené ve Nikdy Gymless příručky.

. Chcete-li provést č. omluvy tréninku tak si vybere čtyři cvičení. Mám vybrané angličáky, shyby, dřepy, kliky.. Budete potřebovat i stopky.Doporučuji, nástěnné hodiny s velkou digitální čísla.
Tato cvičení budou mít přesně 10 minut. Neexistuje žádný odpočinek až do dokončení celého 10 minutového okruhu. Tréninku začíná s intervalem 60 sekund každého cvičení. Ty se pak okamžitě přesuneš do intervalu 45 sekund, poté 30 sekund, a konečně 15 sekund.


No Excuses Workout !!!!!! Žádné výmluvy cvičení !!!!!!

První kolo
· angličáky x 60 sekund
· kliky x 60 sekund
· dřepy x 60 sekund
· shyby x 60 sekund

Druhé kolo
· angličáky x 45 sekund
· kliky x 45 sekund
· dřepy x 45 sekund
· shyby x 45 sekund

Třetí kolo
· angličáky x 30 sekund
· kliky x 30 sekund
· dřepy x 30 sekund
· kliky x 30 sekund

Čtvrté kolo
· angličáky x 15 sekund
· kliky x 15 sekund
· dřepy x 15 sekund
· shyby x 15 sekund

Při provádění tohoto cvičení, se budete pohybovat od jednoho cvičení k dalšímu bez zastávky.. Neexistuje žádný odpočinek v období mezi dvěma koly.
Pokud se stane že se zaseknete ve cvičení, odpočiňte si a rychle pokračujte. Pokud spustíte z plynu –při shybech zkuste viset z hrazdy zbývající čas, spíše než jen sedět na odpočinku.
Tato cvičení mohou být provedena 1 až 3 dny v týdnu v závislosti na svém stavu a týdenní pracovní zátěži.. Toto cvičení je jen jednou z mnoha, která je vyznačena ve Nikdy Gymless . Úplných 50 dnů programů je také zahrnuto, s informací o tom, jak vytvořit rutinní trénink podle vašich cílů.

Ross Enamit http://www.rosstraining.com/

Přeložil . bersek

24.6.08

psychologie

Pouliční boj s nožem
Poutavě popsaná psychologie boje s nožem na ulici. Dobrá příprava, která minimálně donutí člověka zamyslet se.

Když se vám před obličejem mihne nůž, snadno upoutá vaši pozornost. Ve skutečnosti je to však známkou toho, že nemáte všechny části těla či prostor před sebou pokryty tak dokonale, jak by bylo třeba. Jelikož boj na nože je zrychlenou formou zápasu podle pravidel, hrají tyto základní body důležitou roli. První věc, kterou se budeme zabývat budou nejčastější příčiny a události vedoucí k vyhrocení situace v boji na nože. To je totiž snad nejdůležitější aspekt sebeobrany každého člověka.

Obrana obsahuje souhrn všeho, co musí člověk udělat pro to, aby zůstal naživu, dokud nenadejde chvíle zúčtování. Střeh je postoj, který zaujímáte, když jste v koncích. Střeh je tedy projevem obranným. O jednotlivých postojích ve střehu pojednává samostatná kapitola.

Hlavní při obraně je ... hádejte co. Správně - bdělá pozornost. Proberme si tedy specifické aspekty pozornosti, které je třeba uplatňovat při boji s nožem.

Bod jedna: Nechcete, aby vás soupeř bodl. Bod dvě: Když protivník už tasil nůž, je mnohem těžší se vyhnout bodnutí. Závěr: Nenechte ho vytáhnout nůž, ať po dobrém nebo po zlém.

Řekněme, že sedíte ve své oblíbené hospůdce a odpočíváte po těžké práci. Je pohodička, každý vás tu zná, s každým jste kamarád. Tak si popíjíte pivo a o nic se nestaráte, když vtom vidíte, že vás se zalíbením pozoruje nějaká pěkná mladá kůstka.Pak se odněkud vynoří její frajer a začne se do vás navážet. No nic, máte u sebe nůž.Průšvih je v tom, že on ho má také. A jak se z toho chcete vyvlíknout?

Je vám jasné, že když dojde na nože, bývá to dost ošklivé. Ten cvok zřejmě nemá páru, jak boj na nože zpravidla končí. Špitál, s největší pravděpodobností vážné zranění, možná i zmrzačení, vězení, márnice - docela sranda. Máte několik možností. Věřte nebo ne, nejlepší je zavolat hospodského, ukázat na chlapečka prstem a říci: "Hele, tenhle mě tu otravuje.". Hospodský a vyhazovači ho z hospody vyprovodí. Můžete se vrátit ke svému pivu a ke své děvence.

Když jste tlačeni ke zdi, pokuste se přivolat pomoc zvenčí, pokud je to možné, když to nejde, máte pořád ještě na vybranou. Za prvé můžete utéci. Už obyčejná rvačka je dost zlá a nepříjemná, ale když dojde na nože, musíte udělat všechno pro to, abyste se konfliktu vyhnuli. Zavolejte hostinského nebo hostinskou a řekněte tak, aby to slyšeli všichni kolem, že odcházíte, abyste se nemuseli s tím hochem porvat. Když za námi chlapec vyjde až na parkoviště, nemůže už nikomu tvrdit, že jednal v sebeobraně, zatímco vy to tvrdit můžete. Došlo?

Můžete nu navrhnout, že když se chce poprat za každou cenu, odevzdáte oba dva svůj nůž nezúčastněné osobě. Nebo, a to mám nejraději, řeknete mu, že se vážně nechcete prát. Krom toho, že je to nerozumné, má u sebe přece jen zbraň a mohl vy se dostat do průšvihu s policajty a tak. Takže by měl raději jít po svých. Když se na nás vrhne poté, co jste vše oznámili širokému okolí, a to i tehdy, nemá-li v ruce nůž, praštíte ho lahví od piva nebo svým půllitrem. Nebo nu přerazíte nohu v koleni a necháte ho tam svému osudu. Chlapeček totiž téměř najisto počítá s tím, že požijete nůž raději než PUPI (můj zvláštní, velice oblíbený způsob boje založený na půllitru piva. Buď si zase sedneme a svorně se napijeme, nebo jím toho muže praštíme po hlavě. Koneckonců mládí i umění je vždy možné porazit vyšším věkem a lstí. V mládí mají tihle hoši ještě málo zkušeností, zase jim silně lezou na mozek hormony, takže jim to moc nemyslí). Hlavní zásada zní: udělat všechno možné i nemožné pro to, abyste nemuseli sáhnout po noži.

Další věc je zachránit si za všech okolností chladnou hlavu, Obzvláště tehdy, dojde-li na nože. Jestliže ztratíte rozvahu, nekončí to s vámi dobře. Obzvláště s nožem vás může chladná hlava všechny zachránit před špitálem nebo před vězením.

Pokud nám to ještě nedošlo, říkám teď na rovinu, že nedoporučuji nikomu, aby vytáhl nůž před svědky. Mohlo by vás to uvrhnout do "těžkých životních podmínek". To znamená, že nás nadlouho nastěhují k velkým vlasatým chlapcům, kteří bývají překrásně tetovaní na nejroztodivnějších místech a milují sexuální výstřednosti. Pokud se vám nepodaří vymluvit soupeři souboj na nože, a když nemůžete utéci, zkuste ho oblafnout nebo uhodit jakýmkoli způsoben a teprve pak můžete uvažovat o tom, že s ním budete bojovat nůž proti noži. Pouze v nejkrajnějším případě, jako poslední možnost a tehdy, když jste již vyčerpali všechny dostupné "uklidňující prostředky" a "úhybné manévry". Pak, pokud můžete, jej jednou mírně řízněte a ustupte dozadu. Ve chvíli "pravdy", kdy prožívá mírný šok následkem zranění, řekněte mu, že se mu to může přihodit znovu a že by měl vycouvat. Když mu upřímně řeknete: "Prosím tě, nechci ti ubližovat, jdi pryč, vezme to a krvácení mu bude dobrou záminkou k čestnému ústupu. Když se na vás vrhne znovu, nepůjde již o souboj, ale o boj na život a na smrt.

Mnohé z toho o čem jsem mluvil, se týká i svědeckých výpovědí. Když vám svědek potvrdí, že jste chtěli utéci nebo že jste se snažili souboji vyhnout, že jste soupeře nijak neprovokovali nebo nenapadli, pak se z toho nejspíš dostanete. Policie to bude kvalifikovat jako sebeobranu.

Mějte vždy na paměti, že zbraň člověka buď poraní nebo i zabije. Pokud to přežijete, budete mít co dělat s policií. Pokud v souboji někoho zabijete, aniž byste si předem kryli záda, budete mít dost příležitostí pocvičit se v různých soubojích za mřížemi. Čili tento druh obrany se týká i nutnosti přežití po vítězném souboji.

To, co jsem zde právě popsal, je příklad situace, která se vyhrotí až k boji. Než k němu dojde, je spousta času na urovnání sporu. Záleží na vás, jak tohoto času využijete.

Jde-li o nože, pak obzvláště záleží na tom, abyste se vynasnažili získat pomoc zvenčí. Kromě již zmíněných důvodů se soupeřův hněv roztříští. Když je to jen výtržník a zelenáč, lekne se a uteče před vyhazovačem. Jestli je to opravdu tvrdý sekáč, no, neznám vyhazovače, který vy neměl v rukávě pár špinavých triků právě pro tyto případy (např. revolver). Po technické stránce je to právě vyhazovačova záležitost a jeho denní chleba, aby těmto situacím zabránil. Druhá věc, kterou můžete udělat, je prostě odejít. Žádný soudce nebude ani ve snu předpokládat, že si počkáte venku na chlapce třicet vteřin po tom, co jste veřejně vyhlásili, že s ním nechcete nic mít. Když odejdete a on vyjde za vámi, je to možné kvalifikovat pouze jako sebeobranu. Pokud je v hospodě s celou partou, upozorněte na něj hostinského, řekněte mu, co se stalo a oznamte mu, že odcházíte. Požádejte hostinského (nebo vyhazovače), aby je zdržel dost dlouho, abyste měli dostatek času bezpečně se odtud dostat.

Udělal jsem tu zkušenost, že největšími agresory a rváči jsou zakomplexovaní zastydlí puberťáci, kteří nevědí, kdy přestat. V mnoha případech je lépe se na ně vykašlat a nechat je jejich mindrákům. Nebojte se, dříve nebo později stejně narazí na toho nepravého člověka a ten už je poučí, kdy mají přestat. Dopřejte si ten přepych a nebuďte tím, kdo tuto službu společnosti prokáže. Nemusíte se špinit s každým.

Něco jiného je, když se dostanete do hádky s někým druhým tam, kde vás oba dobře znají. Ostatní vás od sebe odtrhnou ještě dříve, než to může špatně skončit. Obvykle to nebývá řešení, které by toho hocha uspokojovalo. Hádejte, kdo se bude domáhat odvety? (Je to opravdu hloupá situace, bohužel ale příliš častá!) Tak si chlapec prosadí svou a dáte se do boje. Vy zvítězíte a hošík se odbelhá s pochroumaným sebevědomím. Když už se na vás chlapík opětovně vrhne je to známkou vážného defektu osobnosti. Jestli si na vás pak počká venku nebo jestli se pokusí o nějaký podraz, je velice obtížné odhadnout, protože všechno závisí na spoustě drobností a okolností, které se těžko vysvětlují.

Proto se vyplatí krýt si záda. Předpokládejme, že chlapec bude trpělivě čekat na svou příležitost a tentokrát zvýší sázku. Takže radím alespoň jeden měsíc si dávat dobrý pozor při vcházení a vycházení z hospody a nikdy se neobracet zády ke dveřím. Při chůzi po ulici sledujte stíny a když už musíte něco nést, držte to v levé ruce, abyste měli volnou ruku, kterou držíte zbraň. Všímejte si automobilů, jedoucích podél chodníku příliš pomalu a s otevřeným okénkem. Kdyby hoch spoléhal na to, že vás překvapí nečekaným útokem, vy budete připraveni.

Vaše chování po dobu měsíčního "stavu pohotovosti!" vám bude krýt záda ještě dalším způsobem. K tomu, aby vás ten milý hoch překvapil,musí odpozorovat a pochopit vaše zvyky. Ví totiž velmi dobře, že když se mu nepodaří vás přepadnout nečekaně,, dostane zase nakládačku. Jelikož si chce dokázat, že je lepší, než jste vy, bude muset trochu víc namáhat mozek než svaly. Vskutku nepříjemná okolnost. Vtip je v tom, že když uvidí, jak bedlivě pozorujete stíny, uvědomí si, že jste pro něj větší sousto, než stačí spolknout, takže se bude držet zpátky. Ať již s podlomeným sebevědomím nebo naopak, všichni tito chlapci neradi riskují znovu. Dobře vědí, že když si teď dovolí a ono to nevyjde, nemohou doufat, že by je někdo kryl. Nakonec i když nejde o plánovaný přepad ze zálohy, ale při náhodném setkání by se na vás chtěl vrhnout, uvidíte jej na míli daleko, pravda, když nepolevíte v pozornosti.

Další situace, ke které může dojít je velice jednoduchá. Vyděsili jste toho dobrého hocha k smrti. Frajer si možná začal, ale když došlo na skutečný boj. Zpanikařil. Vytáhl nůž a jde vám po krku, aby si zachránil vlastní. Proto důrazně radím zachovat si chladnou hlavu při jakékoli konfrontaci s násilím. Nezáleží na tom, že jste sami vystrašení, nezapomeňte však, že protivníkovi také nejspíš spadlo srdce do kalhot. Chlapec si nejspíš myslí, že když nebude stejně silný jako vy, zbijete ho jako psa. To platí zvláště tehdy, když je menší než vy. Proto nabádám ke klidu - můžete se vyhnout mnoha konfliktům, když budete vědět, kdy licitovat a kdy ne.

Teď něco o tělesné výšce. Řekněme, že měříte něco kolem 180 cm, nebo více, přesto si frajer může myslet, že je dost velký na to, aby vás nakopl do rozkroku. Máte-li před sebou takového milého chlapce, myslí si nejspíš, že musí dokázat sobě i celému světu, že se vás nebojí. To jsem už viděl nesčetněkrát a ten nejhorší útočník nemusí být vždycky "malé pivo". Prakticky všechny nejhorší útoky ve stylu "maličkých taliánů" jsem viděl provádět frajery střední postavy.

Tělesná výška může a nemusí být při boji s nožem výhodou. Za prvé: jestliže jste vysoký muž, zvyklý každého zdolat právě výhodou své výšky, jste na nejlepší cestě začít krajně nepříjemné překvapení, já říkám "zemětřesení!. Mám totiž přítele, psychologa, který studoval chování různých osob při zemětřesení vyhodnocoval, jaký druh lidí prožívá zemětřesení nejhůře. Pro ty, kteří nežijí právě k Kalifornii říkám, že když přijde zemětřesení, nemůžete proti tomu dělat vůbec nic. Nejlepší je snažit se dostat na alespoň trochu bezpečné místo a nějak to přežít. Můžete při tom z dlouhé chvíle pozorovat praskliny ve stropě (směr pádu střechy určuje směr našeho útěku).

Ukázalo se, že muži vysoké postavy jsou při zemětřesení nejnáchylnější k panice. V tom okamžiku totiž nemohou dělat nic jiného než utéci a někde se schovat, a ani to nemusí být vždy zárukou přežití. To je přímo proti přirozenému stylu myšlení velkých a silných mužů. Celý život před nám každý padal na zadek, protože "když to nejde jinak, tak ho chytím a dám mu do těla".Při zemětřesení jsou sami chyceni a dostávají do těla a veškerá síla a tělesná výška jim není k ničemu. Chci tím říci, že při prvním boji na nože se ocitáte ve stejné situaci jako při zemětřesení a vrhat se do toho po hlavě se rovná smrti.

Jednou z výhod vysoké postavy je dlouhý dosah paží. Nevýhodou je, že dlouhé paže jsou snadnějším terčem protiútoku. Další výhodou je, že si můžete udržet dostatečný odstup od protivníka. Nevýhodou je, že když protivník ovládá styl pouličních rvaček může snadno obrátit naši vlastní převahu tělesné výšky proti vám. Třetí výhodou je, že mohutný muž musí být zasažen vícekrát, aby to mělo nějaký účinek. Nevýhodou je, že si musíte chránit kryty mnohem větší plochu těla. Další výhodou je, že s největší pravděpodobností si můžete protivníka přidržet, až mu budete ubližovat. Nevýhodou je, že když to provedete špatně, podepíšete rozsudek smrti.

Jestli jste to ještě nepochopili, tak nezáleží na tom, jak je kdo velký. Při boji na nože musíte myslet. Musíte spoléhat na vlastní důvtip, pohyblivost, rychlost a znalost situace, ne na všespasitelnou víru ve fyzické atributy. V této záležitosti mají chyby, pocházející z pýchy a nadměrného sebevědomí, za následek smrt.

Pohovořme si chvíli o sebevědomí, když to mám říct bez obalu, není to nic jiného než pýcha. Starý mazák, protřelý mnoha souboji, nikdy nevkládá do boje svoji osobnost (ego). Právě o tom chci hovořit. Některé ženy trpí tzv. PMS (před-menstruačním syndromem). To znamená, že několik dní v měsíci bývají hádavé, zlé, popudlivé, nelogické, hloupé a podrážděné. Muži nemají takovýto cyklický problém, protože jejich organismus se neřídí biologickým měsíčním cyklem. Namísto toho trpí tzv. SMP (syndromem mužské pýchy), což znamená, že jsou hádaví, zlí, popudliví, nelogičtí, hloupí a podráždění pořád.

Sebevědomí (pýcha) nás může dostat do tolika průšvihů jako nic jiného na světě. Chlapec s mohutně vyvinutým SMP si myslí, že jedině zbabělci a teplouši se nechtějí prát, nebo se boji vyhýbají. Podle této logiky se obávají, že by si o nich každý myslel, že jsou (ta hrůza) zbabělci nebo teplouši, kdyby se nechali přemluvit a nepoprali by se.

SMP není u všech mužů stejně vyvinutý. Někteří muži jej nají neustále, po celý život, minutu po minutě (to jsou ti, kteří si znovu a znovu začínají). Někdy je možno jeho nestálosti využít ve prospěch situace, protože je v samotné povaze tohoto syndromu, že někdy, znenadání a zcela bez příčiny, náhle zmizí.Někdo se do vás naváží, provokuje, už stojíte proti sobě a najednou - prásk - je pryč, jako když otočíte vypínačem. Je to přímo znát ve výrazu obličeje, jak se takovému chlapci vrazí rozum a logické myšlení. Bohužel přijde obvykle příliš pozdě.

Když na soupeři takovou zněnu zpozorujete, je to nejvhodnější okamžik pro to, abyste ho nechali odejít. Dejte mu najevo, že ho nechcete napadnout, a že když teď odejde, tak "nic ve zlém". Vykašlete se na to, protože je vám jasné, že SMP je ten nejstupidnější důvod k zabití, podle mých zkušeností v těchto situacích bohužel jeden z nejobvyklejších.

Co dělat, když vás posedne nával SMP? Musíte se naučit poznat, kdy to na vás jde. Dobrým varovným signálem je, když se přistihnete při myšlence, že přece nemůžete ustoupit. Po pravdě řečeno, existuje pouze málo situací, ve kterých je boj nevyhnutelný. Násilí obvykle užívají lidé, kteří si myslí, že nemají jinou možnost, nebo duševně zlenivělí a myslí si, že násilím vyřeší každý problém.

V této kapitole jsem se snažil ukázat, že vždycky existují i jiná řešení a ve skutečnosti je toho víc než dost, co můžete udělat dříve, než budete muset tasit nůž.Je pouze potřeba rozšířit rejstřík sebeobranných manévrů. Včetně např. toho, že se budete určitým místům vyhýbat nebo že si zvolíte výhodnější strategickou pozici. Nebojujte nikdy na místě, kde jste slabší a v nevýhodě. Pokud trpíte SMP, vyprovodí vás snadno někdo, kdo ví, co dělá, nebo se vám dostane na kobylku využitím milionu "slepých skvrn", které SMP zapříčiňuje a pěkně vás zřídí. Pokud se chcete dožít vysokého věku, držte svou hrdost na uzdě. V této kapitole jsme vám chtěl vyložit, že boj na nože je vážná, nebezpečná a z hlediska zákona i značně komplikovaná záležitost. Jestli chcete přežít, musíte při boji na nože zaujímat přísně profesionální přístup, být si jasně vědomi toho, že jde o život, počítat ze všemi náhodami i zrádnými momenty a duševně se na to připravit.

28.5.08

e shop

Vážení trenéři, instruktoři a studenti bojového umění

S radostí Vám oznamujeme, že internetový obchod se sportovními potřebami pro bojová umění www.daedo.cz je již plně v provozu. Prohlédněte moderní eshop s příjemným uživatelským prostředím a samozřejmě i naše výrobky za senzační ceny. Nezapomeňte se podívat do sekce SLEVY, kde se dozvíte jak získat slevu až 20% na veškeré zboží.S pozdravem a přáním krásného dneMartin Cruz

výhradní dovozcetel: 724 544 909 fax: 226 015 005

www.daedo.cz daedo@daedo.cz

vykendove soustredeni se Zlinskym klubem tradicniho karate

Rusava 2008


Klub tradičního Karate Zlín pořádá ve dnech 20. až 22.6. 2008 každoroční víkendové soustředění tentokráte v areálu hotelu Rusava, které bude ukončeno zkouškami na stupně technické vyspělosti. V průběhu celého soustředění bude probíhat soutěž, která bude průběžně hodnocena a bude vyhlášen nejlepší Karate-ka. Soustředění začíná v pátek odpoledne (večer) a končí v neděli po obědě po zkouškách. V případě dotazů kontaktujte svého trenéra (www.karatezlin.cz).

Místo konání:
Hotel Rusava (hotel II) – www.hotelrusava.cz , Tel.: 573 392 076; 2, 3 a 4 lůžkové pokoje.

Doprava (nezahrnuta v ceně):
Veřejná (nutno přesedat – www.idos.cz), vlastní nebo společně automobily.

Cvičení:
Dopolední a odpolední tréninky budou zaměřeny zejména na přípravu na zkoušky a nové kata, večerní cvičení pak na sebeobranu.

Program:
· Pátek 20.6.08 – Příjezd, ubytování, večeře, večerní trénink
· Sobota 21.6.08 – Rozcvička, snídaně, dopolední trénink, oběd, odpolední trénink, odpolední sportovní aktivity, večeře, večerní trénink, večerní sportovní aktivity, večerní posezení u ohně
· Neděle 22.6.08 – Rozcvička, snídaně, dopolední trénink, oběd, zkoušky (nezahrnuty v ceně), odjezd

Poznámka: program se může měnit v závislosti na počasí

S sebou:
Každopádně oblečení na cvičení (kimono), oblečení na venkovní cvičení (pravděpodobně se zašpiní), baterku. Zbytek bude ještě specifikován podle počtu účastníků.

Cena:
1.200,- Kč na osobu (Obsahuje: plná penze, ubytování na hotelu, cvičení, cvičební prostory pro případ špatného počasí v místní škole).


%

Přihláška na soustředění

Jméno:

Adresa:

Telefon a kontaktní osoba pro případ nouze:

Zdravotní potíže, rizika popř. omezení, na které je nutné se připravit:Podpis (u mladších 18-ti let rodičů)

26.5.08

iontovy napoj

blíží se soustředění a tím pádem i pěkný záhul a proto Vám doporučuji tento iontovy napoj


Základní vlastnosti Ionstaru jsou:
Přiměřený obsah „rychlé“ energie ve formě cukrů, nepřítomnost tuků, schopnost stabilizace hladiny krevního cukru, podpora tvorby energie z tuků (v obou těchto posledních vlastnostech se jedná o nápoj ojedinělý) a velmi nízká mineralizace zamezující riziku „přesolení“. Koncentrace osmoticky účinných látek je NIŽŠÍ než u krevní plasmy, hotový NÁPOJ je oproti stávajícím zvyklostem u sportovních a „fit“ nápojů HYPOtonický.

Energie je obsažena ve formě dvou základních typů cukrů a to „rychlých a zpožděných“. Celá jedna polovina z nich je nezávislá na inzulínu (fruktóza).

Nápoj je mimořádný také obsahem specifických fyziologicky účinných látek, podporujících přeměnu živin na energii a stabilizujících tzv. vnitřní prostředí (oddaluje se vývoj nepříznivých změn vnitřního prostředí, negativně ovlivňujících výkon).

Doporučujeme pumpu na Ionstar - šroubovací, opakovaně použitelná (42kč).

Složení:
Invertní sirup, kyselina citronová, maltodextrin, krystalická fruktóza, kyselina glutamová, glycin, chlorid sodný, karnitin báze, kyselina hydroxycitronová 50%, laktát vápenatý, aspartam, acesulfam K, chlorid draselný, sorban draselný, barvivo, aroma, chromium pikolinát.

100 ml koncentrátu obsahuje:
Energetická hodnota 318,5 kcal/ 1,338 kJ Tuky 0 g
Bílkoviny 1,5 g Nasyc. mastné kys. 0 g
Sacharidy 61 g Vláknina 0 g
Cukry 61 g Chromium Pikolinát 100 mcg
Sodík 370 mg Draslík 150 mg
Vápník 50 mg Chlór 250 mg
L-Carnitin Base 500 mg Kyselina HCA 50% 500 mg
Glycin 500 mg Kyselina Glutamová 500 mg

Použití:
Obsah jedné láhve sirupu o objemu 1 000 ml stačí na 50 litrů hotového nápoje. Množství sirupu pro přípravu 1 litru nápoje je 20 ml. Před použitím protřepte. Z láhve koncentrátu odlijte do odměrky (nebo s použitím dávkovače) objem sirupu odpovídající zvolenému objemu výsledného nápoje. Sirup odměřte přímo do nádoby z níž budete hotový nápoj konzumovat a přidejte příslušné množství pitné vody - na 20 ml sirupu 1 litr. Opět krátce protřepejte.

Optimální denní doporučená dávka je do objemu 2 litrů nápoje. Není vhodné pro děti do 7 let.

IonStar je použitelný zcela univerzálně, to znamená jak PŘED výkonem tak v PRŮBĚHU a dokonce i DOBĚ ZOTAVENÍ. Lze ho použít u všech sportovních specializací včetně mládeže a fyzicky intenzivně pracujících osob, pro kojící ženy je vhodný v maximálním denním množství do 1 litru, neomezeně pro starší generaci. Lze ho použít v jakýchkoliv teplotních podmínkách okolí.

Balení:
1 litr, 0,5litru

http://www.strongbody.cz/1-Ionstar-1000ml-10

závody Pl

# 14 czerwca- Liga Wojewódzka w Bytomiu ul. Skrajna 14a godzina 13:00.
# Kategorie:
# 1)roczniki 1999 i młodsi- kata dowolne, kihon ippon kumite(ataki: oi-zuki jodan,
# oi-zuki chudan, mae-geri)
# 2)98-97- kata dowolne, kihon ippon kumite
# 3)96-95- kata dowolne, jiyu ippon kumite(ataki: kizami, gyaku jodan, gyaku
# chudan(zuki), kizami mea-geri, mae-geri)
# 96-95- kata dowolne, jiyu ippon kumite(ataki: kizami, gyaku jodan, gyaku
# chudan(zuki), kizami mea-geri, mae-geri)

# 5)91-90- kata dowolne, ko-go kumite
# 6)89 i starsi- kata dowolne, jiyu kumite

Vážení přátelé,

přeposílám Vám pozvání Janusze Sowy na přátelské závody do Bytomy. Pokud budete mít zájem startovat na těchto závodech, kde jsou pro vítěze většinou připraveny pěkné ceny, pošlete mi seznam závodníků mailem do 11.6.2008

překlad:
14.6.2008 - Liga Wojewodzka w Bytomiu, ul. Skrajna 14a, začátek v 13,00 hod.

kategorie:
1) ročník 1999 a mładší- jakoukoliv kata, kihon ippon kumite(útoky: oi-zuki jodan, oi-zuki chudan, mae-geri) obránce stojí v heikodachi a útočník dělá útok s krokem
2)98-97- jakoukoliv kata, kihon ippon kumite (stejné jak výše)
3)96-95- jakoukoliv kata, jiyu ippon kumite(útoky: kizami, gyaku jodan, gyaku
chudan(zuki), kizami mea-geri, mae-geri, obránce i útočník jsou v postoji kamae)
4)91-90- jakoukoliv kata, ko-go kumite (chlapci i dívky)
5)89 a starší- jakoukoliv kata, jiyu kumite (ženy kogo kumite)

s pozdravem Radek Kleibl

20.5.08

Deset pravidel boje

Jim Wagner Kdysi mi strýc říkal: „Je jednodušší být doktor než automechanik. Doktoři mají za úkol opravit jen dva různé modely, ale mechanik si musí poradit se sty modelů aut.“ Tento postřeh se může zdát směšný, my všichni víme, že lidská bytost je nekonečně složitá, mnohem složitější než ten nejdůmyslnější stroj. Ačkoli většina lidí má hlavu, dvě ruce a nohy a trup, je to lidský mozek, který tělo ovládá tak aby adekvátně reagovalo na nejrůznější podněty. Jeden z jeho úkolů je fungovat při možném konfliktu.

Bez ohledu na to jak je mozek složitý a schopný vést boj kreativně, je běžný člověk limitován při boji jednou hlavou, dvěma rukama atd... A protože jsme limitováni stavbou těla, vždy budou naše akce při boji podobné, přičemž nezáleží na které části planety jsme. Jinými slovy, v reálném boji je několik univerzálních pravd, stejně jako jsou ve fungování dopravních prostředků. Ty taky fungují stejně v Africe a v Asii.

Byl jsem 15 let voják a policejní důstojník a měl jsem příležitost ukázat se v boji. Mé bojové dovednosti byly mnohokrát podrobeny testu. Navíc, jako instruktor taktiky a sebeobrany (Defensive Tactics) mnoha elitních policejních a vojenských složek na světě jsem trénoval doslova s tisíci muži a ženami, kteří okusili opravdový boj. Také jsem se po 28 let nadšeně věnoval bojovým sportům i uměním, reálným sebeobranným systémům a všemu mezitím. Zjistil jsem, že ti, kdo se skutečně musí spoléhat na své dovednosti aby přežili, mají sklon trénovat to stejné, používat podobné techniky a myslet také stejně bez ohledu na to, odkud pochází. Výsledkem mých pozorování je 10 pravidel,o kterých jsem přesvědčen, že jsou klíčová k přežití boje v boji.
Udržuj se v dobré fyzické kondici

Opravdový bojovník na to vypadá. Podívejte se na jakoukoli zvláštní jednotku nebo policisty ze SWAT (zásahová jednotka) a zjistíte, že mám pravdu. Musíte své tělo zatěžovat a rozvíjet všestranně: trénovat vytrvalost, sílu a pružnost. To aby jste byli schopni přestát i delší boj a být odolnější vůči zranění. Být v dobré kondici taky zvýší vaše „velitelské vzezření“ (command presence). To je policejní termín který znamená zjednání si respektu svým zjevem. Vypadat jako hrůzu nahánějící protivník při případném střetu.
Nevěnujte se pouze jednomu bojovému systému a už vůbec ne pod jedním instruktorem

Pokud myslíte reality-based trénink vážně a vše, co potřebujete vědět, je to, jak se ubránit, musíte střídat styly. Studujte tolik systémů pod kvalifikovanými instruktory, kolik jen můžete. Například aby jste se zlepšili v úderech, choďte půl roku na box a pak se začněte věnovat něčemu jinému. Aby jste uměli bojovat na zemi navštěvujte půl roku Brazillian Jiu Jitsu. Ke zvládnutí boje s nožem se zajděte učit filipínská bojová umění (Kali, Arnis, Escrima). O šest měsíců později začněte studovat Krav Magu aby jste získali povědomí o technikách vhodných na ulici. Tím, že pochopíte základní principy různých systémů se vám nemůže stát, že propadnete davovému myšlení a omezíte svůj rozvoj jen na jeden styl.
Těžko na cvičišti – lehko na bojišti

Armádní výcvikV americké armádě máme rčení, „Pot šetří krev“. Trénink musí být vždy tvrdší než to, čemu pak můžeš skutečně čelit. Průměrný pouliční boj trvá 15-30 sekund, proto musíš trénovat tak, abys vydržel bojovat minutu či déle. Před tréninkem se 2,5 km proběhněte a až pak cvičte (to simuluje vyčerpání během boje). Místo sparingu s jedním člověkem jděte proti dvěma či třem. Vždy během tréninku usiluj o stav blízký úplnému vyčerpání.
Pozitivní přístup

Opravdový bojovník není nikdy duševně poražen. On či ona má to, čemu se říká „vůle přežít“. U některých je tato vůle k životu silnější. Taktéž jsou zde zbabělci, kteří by nebojovali i kdyby na tom závisel jejich život. Vůle přežít se rozvíjí posouváním náročnosti tréninku za hranice psychických (pomocí vžití se do rolí útočníků a obránců a zvyšování odolnosti proti bolesti) a fyzických možností (spoléhat se na reality-based techniky). Samozřejmě, možné skutečné bojové zkušenosti vůli přežít zvyšují.
Modelové situace

Z modelové situaceNestačí jen vědět jak techniky provádět, musíte i vědět v kterých situacích je použít. Většina škol bojových umění nechá studenty uklonit, postavit se do střehu a pak začít bojovat. Ale takto se to ve skutečnosti nestává. Máme třeba náhlé hospodské rvačky, teroristické útoky, hádky, které skončí bojem a podobně. Takže musíte přistupovat aspoň k jedné třetině svého tréninku jako k přípravě divadelní hry: herci, scénář, rekvizity a příběh (ty další dvě třetiny zahrnují procvičování technik a zvyšování kondice). Jinými slovy simulujte události, které se vám mohou přihodit jako civilistovi: loupež, hospodské bitky, sexuální útoky a jiné moderní formy násilí. Vyžaduje to nošení vhodného oblečení, vytvoření dočasného ale reálného prostředí a herce, kteří hrají přesvědčivě. Vojenské a policejní jednotky to tak dělají neustále. Je načase aby to dělali i civilní školy.
Cvičte od A do Z

Spoutání útočníkaDovolte mi jeden příklad. Pokud cvičíte obranu proti noži, neříkejte pouze „napadni mě!“ pak provedete techniku a to je vše. Určité události vedou k útoku nožem a jsou zde další události co následují; a to je samozřejmě část vašeho domácího úkolu – připravit dobrou modelovou situaci. Cvičení od A do Z znamená:
a. Sledovat své okolí před útokem
b. mít plán akce před útokem
c. zvládnout krizi (použít vhodné techniky)
d. událost, které následují (útěk, vzetí podezřelého do vazby, simulovat volání policie, ošetřit zranění atd.)
Zjednodušujte

Bezpochyby polovina toho, co umíte může být eliminována. Ve skutečném střetu když jste ohroženi, vás vaše tělo přinutí používat hrubou motoriku ať chcete, nebo ne. To znamená, že pokud trénujete komplikované techniky, tak je nejspíš nepoužijete, protože zvítězí pud sebezáchovy. Pokud mi nevěříte, zajděte si za někým lepším než vy a vyzkoušejte si boj na plný kontakt. A tak místo toho aby jste ztráceli čas nacvičováním technik, které nikdy nepoužijete, zvládnete velice dobře těch pár opravdu funkčních-prošlapovací kopy, kolena a lokty, píchnutí do očí, kladivový úder, tahání za vlasy atd.
Trénuj v tom v čem budeš bojovat

Z tréninkuNosíte někdy oblek? Tak v něm cvičte. Nosíte někdy v zimě těžký kabát? Naučte se, jak v něm udeřit a bojovat na zemi. Nosíte vysoké boty nebo střevíce? Tady máte návrh. Čím víc budete cvičit v různém oblečení, které nosíte, tím lépe budete připraven na skutečný boj. Ve většině kurzů, kde učím, nechávám své studenty z řad policie či armády nosit vše, co by mohli nést v boji-ovšem bez ostrých nábojů a nebezpečných zbraní.
Agresivní obrana

Mnoho lidí si myslí, že sebeobrana znamená čekat až útočník zaútočí. Nicméně, pokud si myslíte že vy, nebo někdo jiný je v nebezpečí ohrožení zdraví či smrti, mezinárodní pravidla udávají, že máte právo se bránit. (Zjistěte si práva v místě, kde se nalézáte.) Když musíte udeřit první, udělejte to. Proto je trénink modelových situací důležitý - porozumíte signálům nastávajícího konfliktu. Během boje také musíte myslet na to, abyste udělali co nejvíce škody co nejrychleji a tím zahltili smysly protivníka a zastavili ho. Zatlačte ho do obrany preventivním útokem, nebo okamžitým protiútokem. Přijměte vojenské myšlení - napadněte útočníka.
Adaptabilita

Využití pískuPravý válečník je flexibilní a je schopen měnit taktiku podle situace. Situace v boji se mění, tak se nezatěžujte čekáním až budete moci provést vaše oblíbené techniky. Jeden ze způsobů, jak se naučit rychle adaptovat na aktuální situaci je nechat se překvapit svým sparingpartnerem. Například; můžete cvičit boj na zemi a partner z ničeho nic vytáhne ukrytý nůž (gumový tréninkový) a vy se s tím musíte nějak vypořádat. Nebo můžete bojovat s jedním člověkem a někdo jako správný Samaritán vám přijde pomoct. Jak byste zkoordinovali útok?

Jak jsem se zmínil dříve, tyto pravidla jsou založeny na zkušenostech mých a těch, kdo přežili skutečné střety. Pokud s těmito pravidly souhlasíte, převezměte je. Pokud ne, napište si svá vlastní a zhodnoťte je. Každý profesionální válečník má psanou formu svých „pravidel utkání“ a každá jednotka žije podle motta. Potřebuješ vědět to své, předtím, než se střetneš s nepřítelem. Rozhodovat se, čemu věříš a jak jednat během bitvy už může být trochu pozdě.

Jim Wagner

O autorovi: Jim Wagner (člen Síně Slávy časopisu Black Belt jako instruktor sebeobrany pro rok 2006) je policejní a vojenský instruktor taktiky a boje zblízka v USA a zakladatel systému Reality-Based Personal Protection, který vyučuje po celém světě. www.jimwagnertraining.com

Z anglického originálu "Ten Rules Of Fight" přeložila Lenka Dudková.

seminář trenérů

Vážení trenéři a instruktoři,dne 31.5. 2008 (sobota) se bude konat ve Valašském Meziříčí seminář trenérů.

Rád bych Vás upozornil na povinnost účasti a maximální podporu při rozvoji tradičního karate v České republice. Seminář budou instruovat Radek Kleibl 3.dan a Radek Januš 3.dan.

Časový plán semináře:11:00 - 12:30 První část

12:45 - 14:15 Druhá částCena za seminář: 100,-Kč

Místo: Dojo Valašské Meziříčí (Akademie sportu), Kolaříkova 1366, 757 01Účast na semináři je nutná (povinná), neboť po semináři proběhne schůze výkonného výboru za účasti stávajících zkušebních komisařů, rozhodčích a trenérů ČATK.

Pokud účast nebude možná, žádám o vyslání zástupce popřípadě o zaslání omluvy mailem. Prosím, snažte se semináře účastnit, tak aby jste byli „v obraze“ s plánovanými

akcemi ČATK.PS: Pokud budete schopni zabezpečit cvičební prostory pro eventuelní další možné semináře, prosím pište na e-mail info@catk.cz . Rád bych toto zvážil a naplánoval další možné místa.DíkyS pozdravem Radek JanušTechnicko-metodická komise

Mobile: +420 776 77 45 43

www.catk.cz

18.4.08

seminář s Janem Hrbáčkem 4 dan přímí žák mistra Nishiyami

Vážení trenéři,

dovoluji si Vás pozvat na seminář tradičního karate s Honzou Hrbáčkem (4. Dan, mezinárodní instruktor). Seminář se bude konat v Brně dne 19.4.2008 .Časový plán:

10:00 – 11:30 první část

11:30 – 11: 50 přestávka

11:50 – 13:20 druhá část

13:30 zkoušky STV 1.dan (prosím aby jste případné adepty na zkoušky hlásili Radku Kleiblovi)Cena za seminář: 300 KčKde: Brno, Žižkova 55, tělocvična Gymnázia Matyáše Lercha

Je to u Honzy v DOJO, mapu a adresu můžete najít zde http://www.karatebrno.cz/kontakt.php

Pokud by jste se ztratili, volejte na můj mobil (Radek Januš 776 77 4543, pouze do 9:45).Rád bych Vás požádal o hojnou účast. Jedná se o první akci vedoucí ke spolupráci. Seminář je určen pro všechny technické stupně.

Věřím, že to bude super trénink J a apeluji na účast zejména hnědých a černých pásů.

S pozdravem Radek JanušVedoucí trenérsko-metodického úseku ČATK

vedoucitmu@catk.cz

mobile: 776 77 45 43

14.4.08

Co je příčinou svalové bolestivosti?

Co je příčinou svalové bolestivosti?
..svalstvo..


Sportovci často pociťují nepříjemné pocity,ztuhlost,svalovou bolestivost a bolest.Tyto problémy se dělí na dvě hlavní skupiny.První jsou ty,které se objeví v průběhu a bezprostředně po cvičení(mohou přetrvávat i několik hodin) a druhé jsou ty,které se obvykle neobjevují dříve jak po 24 až 48hodinách po zátěži.Svalová bolestivost se také může objevit jako následek strečinku.Proto je důležité strečink provádět kvalitně a nezanedbávat jej.V současné době existují čtyři základní teorie podávající vysvětlení podstaty svalové bolestivosti.

1)Natržení nebo poškození tkáně-svalová bolest je následkem mikroskopických trhlinek ve svalových vláknech nebo ve vazivové tkáni.tento názor byl v nedávné době rozšířen na tzv.teorii poškození vazivové tkáně,která předpokládá,že bolestivost je způsobena podrážděním nebo poškozením vazivové tkáně a vzniká zpravidla jako důsledek cvičení nebo tréninku.,při čemž dochází k excentrickým kontrakcím(prodloužení nebo natažení svalu).

2)Nahromadění zplodin látkové výměny,tlak a zduření-akumulace zplodin látkové výměny ve svalu vede k zadržení nadměrného množství vody.Dochází k tlaku na senzorické nervy sportovce a k vzniku bolestivosti,otoku a ztuhlosti.(Analogií tohoto děje je například vodní balon nacpaný do nylonové punčochy:zvýšený objem tekutiny ved ke zvýšení pasivního napětí v punčoše,přesně jako ve svalech)

3)Teorie kyseliny mléčné-kyselina mléčná je odpadový produkt látkové výměny,vznikající při nedostatku kyslíku.kyselina mléčná se proto ve svalu hromadí pouze při nedostatečném krevním zásobení a neměla by se proto po pasivním cvičení a statickém strečinku stávat příčinou bolestivosti.

4)Svalové spazmy-teorie lokálních spazmů=podle této teorie způsobuje cvičení nad určitou minimální mez snížení přítoku krve do svalu a následuje bolest.Tato bolest vede k ochranné reflexní tonické svalové kontrakci.Tonická kontrakce je sama příčinou dalšího snížení přítoku krve a tak vzniká jakýsi začarovaný kruh.Určitý stupeň bolestivosti se dostavuje u těch sportovců,kteří s cvičením nebo strečinkem začínají.Je to jakýsi terst za předchozí lenošení.nejlepší příčinou,jak omezit vznik bolestivosti při strečinku na minimum,je dodržovat následující doporučení.

* zařaďte před strečinkem dostatečné dlouhé rozcvičení,zahřátí(warm-up)
* používejte postupný program zvyšování rychlosti a rozvoje pohyblivost
* používejte správnou techniku strečinku
* nezanedbávejte rozvoj dalších důležitých součástí dobré kondice(obratnost,rovnováhu,vytrvalost,sílu a rychlost…)

Autor článku: Ivana Hanzlová (trenerka

10.4.08

uklid Pálavy se blíží

ahoj

posílám pár informací k sobotním uklidu Pálavy sraz v 9 00 na náměstí před CEV Pálava

s sebou pití a sváču, vhodné oblečení kdo trenuje karate si může vzít karate pásek do batůžku ve vhodnou chvíli si pěkně zatrenujeme :-)

http://karatemikulov.blogspot.com/2008/03/dobrovoln-uklid-plavy-pln-dobrovolnch.htmldoufám že učast bude hojná už jen pro to že uklid přírody je zaslužná činnost


info na treninku


ST

9.4.08

seminář Mistr Hidetaka Nishiyama

Jako již tradičně se v Polsku koná seminář karate s H. Nishiyamou. Řada cvičenců z ČR seminář každoročně navštěvuje.

Seminář se koná ve dnech: pátek 9.5. 2008 až 11.5. 2008 neděleBližší info naleznete (v angličtině) http://www.karate.pl/magazine/news/index.php?page=471

Kompletní časový program je možno stáhnout zde: http://www.karate.pl/magazine/_files_en/files/seminar_programme_2008.pdfKdo by byl ochotný jet pište nebo volejte, abychom se domluvili kdo může vzít auto či kde je v autě volná kapacita.

Součástí semináře jsou i zkoušky na STV dan.Prosím, kdo zvažuje vážně jet a zavolá mi do konce tohoto pondělí příštího týdne 14.4. je možnost rezervace ubytování. Po tomto termínu už toto řeší každý na vlastní „triko“.

S pozdravem Radek JanušVedoucí trenérsko-metodického úseku ČATK

vedoucitmu@catk.cz

mobile: 776 77 45 43

4.4.08

Gichin Funakoshi

se narodil roku 1868 na Okinawě v Šuri( okres Yamaka Wa-Cho) jako syn nižší úřednické třídy, která podporovala ortodoxní zachovávání tradic.(Původně samurajská rodina).
Funakoshi, jako předčasně narozené dítě slabé konstituce, byl často nemocný. Byl dán na vychování k rodičům své matky, kde začal navštěvovat základní školu a jeho zdraví se okolo 13 roku zlepšilo. Spřátelil se se synemFunakoshi, velikost: 34 KB, obrázek se otevře v novém okně mistra karate Jacutune Azata. Mistr Azato přijal Funakoshiho za svého žáka, který zůstal odkazu svého mistra i jeho věrný po zbytek svého života.

Ve svých dvaceti letech, se stal Funakoshi učitelem. Tuto profesi vykonával třicet let. V roce 1902 vedl demonstraci Karate ve škole Naha před školním komisařem panem Shintario Ogawou, jehož zpráva z této události přiměla ministerstvo kultury v Tokyu k zavedení Karate jako součást učebního plánu na okinawských školách. Pro Funakoshi mohl veřejně vyučovat Karate až do roku 1918, kdy požádal o uvolnění z výuky ve školství. Karate se stalo znamé, jako umění které zabíjí jediným úderem. Ten rozdrtí vnitřní orgány a nepoškodí při tom kůži.

Funakoshi, velikost: 67.96 KB, obrázek se otevře v novém okněV roce 1916 uspořádal demonstraci Karate v Kyotu a rovněž se zúčastnil demonstrace Karate před japonským princem Hirohito, která se uskutečnila v roce 1921 u příležitosti princovy návštěvy Okinawy. V roce 1922 byl Gishin Funakoshi vyslán Okinawa shobu kai (společenstvím bojových umění) do Tokya na přehlídku bojových umění, kterou organizovalo japonské ministerstvo kultury.
Kano umožnil Funakoshimu zahájit výuku Karate v jeho dojo. Od Jigoro KanaFunakoshi, velikost: 7.83 KB, obrázek se otevře v novém okně převzal Funakoshi systém technických stupňů kyu a dan. Po velkých finančních potížích, kdy mistr přes den vydělával peníze příležitostnou prací a večer učil své první žáky, založil v roce 1924 první klub Karate-do při Kieo universitě. V roce 1927 vyučoval již na více jak deseti universitách.
V roce 1936 byla dokončena výstavba prvního karatistického dojo v Tokyu, kam byl Funakoshi uveden svými žáky jako první učitel. Nad vstupními dveřmi byl umístěn název "Shotokan". K názvu byl použit pseudonym Funakoshiho "Shoto", který používal mistr při psaní svých básní. Shotokan se tak stal symbolem výuky Karate-do Gichina Funakoshiho. Nové dojo se těšilo i v nejvyšších kruzích Tokya dobré pověsti, protože mistr Funakoshi si své žáky velmi pečlivě vybíral. Starší žáci přebírali výuku na univerzitách, čímž se šíření stylu Shotokan násobilo mimo území Tokya. Za druhé světové války bylo však dojo zničeno a výuka bojových umění po skončení války zakázána. Mistr Funakoshi žil v ústranní až do roku 1948, kdy se vrátil zpět do Tokya a zahájil výuku Karate na dvou univerzitách. Vzhledem ke svému věku, pověřil svého nejvěrnějšího žák Shigeru Egami, aby pokračoval jeho jménem v rozvoji bojového Funakoshi, velikost: 71.13 KB, obrázek se otevře v novém okněumění.

Gishin Funakoshi zemřel 26.4.1957 ve věku 88 let. S ním odešel jeden z největších mistrů Karate, který kdy žil. Jeho žáky bylo mnoho budoucích význačných učitelů Karate, kteří toto bojové umění šířili po celém světě.

22.3.08

posilování

Užití posilovacích metod a hlavní faktory působící na zvyšování svalové síly Lidské tělo obsahuje velké množství svalů, které vytvářejí jednotlivé svalové partie. Jestliže bychom chtěli procvičit „celé tělo“ během jednoho tréninku, potřebovali bychom na to několik hodin. Aby byl efekt cvičení co nejvyšší, je nutné trénink nějakým způsobem uspořádat. Mezi základní principy posilování patří dělený trénink. Jednotlivé tréninkové programy se odlišují počtem cvičebních dní v týdnu i výběrem svalových partií, které jsou v jeden den společně posilovány. Každý program po čase přestane fungovat a nemá pro cvičícího žádaný efekt. Doba účinnosti programu se pohybuje okolo 6 týdnů. Důvod proč se počáteční úspěchy zpomalují, je v adaptaci těla. Tělo si zvykne na režim tréninku , pořadí cviků a techniku pohybů. Je nutné trénink inovovat.

Ukazatele při vytváření tréninkových programů:


# Rozvržení tréninkových dnů
# Slučování svalových partií
# Výběr cviků
# Množství cviků, sérií a opakování
# Zařazení odpočinku

Všeobecně platí, že k podpoření svalového růstu a rozvoje stačí procvičit každou svalovou skupinu jednou týdně.Aby měl silový trénink patřičný efekt, je třeba ho rozdělit minimálně do tří cvičebních dnů během jednoho týdne. Za přiměřený způsob je považováno rozdělení do čtyř tréninkových dnů, který umožňuje vyvinout dostatečnou intenzitu, dovoluje potřebnou míru koncentrace na provádění cviků a nabízí odpočinek v podobě tří volných dní.

Při slučování svalových partií musíme dbát několika faktorů. Ke kontrakci svalu dochází buď při tlačení zátěže, nebo naopak při jejím vytahování. Mezi tahové patří veškeré cviky na biceps, cviky na záda a na zadní stranu stehen, některé cviky na ramena. Tlakové cviky jsou zaměřené na hrudník, triceps, lýtka a čelní ramena. Pro sestavení tréninkového programu je důležité, aby v něm nenastala převaha tahových nebo tlakových cviků. Příklad vhodného rozvržení kombinací: záda + triceps, hrudník + biceps, pro každou partii tedy jiný typ cviků. Ramena je vhodné procvičovat samostatně například s posilováním nohou.

Další variantou je posilování antagonistů (svaly, které jsou vzájemně funkčně opačné). Princip spočívá v tom, posilovat v jednom dni zároveň oba svaly, které působí proti sobě. Antagonistou bicepsu je triceps, hrudník je antagonistou zad, přední část stehen (kvadricepsy) má svůj protějšek ve svalech zadní strany stehna.

Při slučování svalových partií musíme brát do úvahy i jejich velikost. Všeobecně se doporučuje zařadit jednu velkou a jednu nebo dvě malé svalové skupiny. Např. trénink: záda + triceps + lýtka.

Výběr cviků vychází ze tří variant posilování: cvičení s vlastní vahou, trénink s činkami a cvičení na přístrojích. Každá z variant má své specifické vlastnosti a efekty, proto je vhodné je kombinovat. Vyvážený trénink by měl obsahovat maximálně dvě třetiny cviků s činkami a zbylou třetinu by měly obstarávat stroje, případně cviky s využitím vlastní váhy.

Množství cviků, sérií a opakování je velmi variabilní. Základem každého cviku je jedno opakování – provedení cviku od úplného protažení svalu k jeho smrštění. Protože jedno opakování by sval stimulovalo nedostatečně, cviky se provádějí několikrát bezprostředně v tzv. sérii. Počty opakování a sérií vycházejí z účelu tréninku. Standardní počet opakování v jedné sérii se pohybuje mezi 8 až 12 u malých svalových skupin (paže, ramena). U větších partií (záda, stehna) se doporučuje zvýšit počet opakování na 12 až 15. Počet opakování vždy závisí na charakteru tréninku. Při tréninku na získávání svalového objemu je doporučován počet v rozmezí 6 – 10 opakování pro malé svaly (biceps, triceps, ramena, hrudník) a 8 – 12 pro velké svalové skupiny (záda, stehna). U tvarovacích a redukčních programů se počet opakování pohybuje mezi 12 – 15 u malých svalů a 15 – 20 u velkých svalových skupin. Množství sérií a cviků závisí nejvíc na pokročilosti cvičícího a velikosti partie. Z hlediska intenzity se doporučuje užití 2 – 4 sérií jednoho cviku a 9 – 12 sérií na celou svalovou partii. Z těchto počtů vyplývá, že na jednu partii většinou připadnou 3 – 4 cviky. Vše musí být podřízeno intenzitě. Jakmile nejsme schopni po celou dobu tréninku vyvinout dostatečné úsilí, množství sérií nebo cviků se redukuje.

Odpočinek mezi sériemi by měl trvat v rozmezí 1 – 1,5 minuty, tak aby se udržel dostatečný svalový tonus (napětí). Určitou roli sehrává také odpočinek zařazený po docvičení jedné svalové partie. Doporučuje se zařadit 5 - 10 minut. Bylo totiž prokázáno, že setrvávání krve, která byla do svalu „napumpovaná“, podporuje anabolické procesy (tedy růst svalu).
Zátěžové komponenty týkající se tréninku

• Intenzita zatížení – ta je určena stupněm namáhavosti cviku. Jako popisná veličina se obvykle používá váha měřená v kilogramech (kg) nebo v procentech (%) maximální síly (Fmax).

– maximální = 90 – 100 % Fmax
– submaximální = 80 – 90 % Fmax
– střední = 70 – 80 % Fmax
– lehká = 50 – 70 % Fmax
– nepatrná = 30 – 50 % Fmax

• Doba zatížení – udává, jak dlouho působí určité svalové cvičení na příslušné svalstvo. Vztahuje se na časový úsek jedné série. Př.: potřebujeme – li na provedení jedné série o dvaceti opakováních 60 sekund, odpovídá těchto 20 sekund době zatížení.

• Objem zatížení – představuje celkové množství zátěžových stimulů. Tedy zvládnutou tonáž v kg během jednoho cviku. Pokud provedeme například tři série daného cviku o deseti opakováních s odporem 60 kg, je objem následující: 3 x 10 x 60 = 1800 kg

• Velikost zatížení – je určena počtem sérií, počtem opakování a intenzitou všech cviků v rámci celé jedné tréninkové jednotky.

• Hustota zatížení – udává časový poměr mezi zatížením a odpočinkem v rámci jedné tréninkové jednotky a podstatně ji ovlivňuje délka pauz mezi jednotlivými sériemi. Délka pauzy se v praxi nekontroluje na hodinkách, ale odvíjí se obvykle od osobních pocitů.
• Frekvence tréninku – udává počet tréninkových jednotek za týden. Řídí se podle vytyčeného cíle.

Účinek silového tréninku je ovlivněn mnoha různými faktory. V závislosti na poměru jednotlivých komponentů zatížení může mít různý vliv na naše tělo. O tom, jakým způsobem by se mělo trénovat, rozhoduje cíl tréninku. Nejčastější cíle: zlepšení postavy, snížení hmotnosti, nárůst svalové hmoty, zvýšení kondice, odstranění bolesti zad,… .
Skladba posilovacího tréninku

– vlastní trénink by měl být krátký, ale intenzivní. Trvat by měl přibližně 45 – 60 minut. Při déletrvajícím tréninku dochází totiž k přílišnému vyčerpání glykogenových zásob ze svalů a následnému odbourávání svalové hmoty.

• Předehřátí organismu – asi 5 min (stepper, běžecký trenažér, švihadlo atd.).
• Strečink – asi 8-10min.
• Rozcvičení velkých kloubů – 5 min.
• Předehřátí první procvičované partie – 1 – 2 série, více opakování.
• Trénink jednotlivých svalových partií – 45 – 60min.:

–svalstvo přední části hrudníku
–zádové svalstvo
–svalstvo ramenního pletence
–svalstvo paží a předloktí
–svalstvo stehenní
–lýtka
–břišní svalstvo, u žen ještě svalstvo boků a hýždí
• Aerobní činnost – asi 20 min..
• Závěrečný strečink – asi 10 min..

Doporučení a rady pro začínající i pokročilé:

- Využíváme cviky jen s váhou vlastního těla.

- Zařazujeme cviky s vedením, tzn. Stroje a cviky s oporou zad. Činky zařazujeme až po zpevnění, tj. cca po 4 – 6 týdnech.

- Pokud máme zkrácené bedrokyčlostehenní svaly, posilujeme nejprve břicho a až po zpevnění zařadíme posilování vzpřimovačů zad.

- Používáme menší zátěž a větší počet opakování.

- Maximálně dbáme na přesné provedení pohybu, je lepší snížit váhu a pohyb udělat správně, než zvednout špatným způsobem větší váhu a riskovat zranění nebo nesprávné tvarování svalstva, které vede, mimo jiné i k vadnému držení těla. Zlozvyky se velmi špatně odnaučují.

- Nepřeceňovat své síly. Nesportující dospělý má až třikrát méně svalového glykogenu , to znamená že je výrazně energeticky omezen.

- Dodržovat pitný režim.
Tréninkové principy:

1) Úplný rozsah pohybu – Cvik je třeba provádět v plném rozsahu od důkladného protažení svalu k jeho smrštění, tím dochází ke komplexnímu rozvoji svalu. Částečná opakování stimulují sval omezeně, ale mají své opodstatnění při specifických programech vyspělých atletů (vrhačské disciplíny a podobně)

2) Kontrola váhy – Během cvičení je nezbytné vůlí ovládat dráhu pohybu, úchop činek či přístroje.

3) Koncentrace na práci svalů – Podstata cvičení spočívá v trénování svalů, nikoliv v mechanickém zvedání zátěže.

4) Striktní opakování – Při provádění daného cviku dodržujte přesně stanovenou techniku provedení. Váhu zvedejte jen těmi svaly, pro které je cvik určený.

5) Trénink do selhání – Aby došlo k dostatečnému stimulu svalů, je nutné provést v každé sérii tolik opakování, kolik jste aktuálně schopni. Selhání je moment, kdy už nejsme schopní provést další korektní opakování cviku. Zde je významná role tzv. „sparring partnera“, který vám pomůže cvik docvičit až do konce.

6) Princip postupného přetížení – Základem pro zlepšování je zvyšování intenzity. Týká se to hlavně zvedání vyšších zátěží, narůstání množství sérií nebo opakování, zkracování přestávek mezi cvičeními. Podstatou je vytvářet nové impulsy pro vývoj těla.

7) Princip zmatení svalů – Pokud neustále střídáme tréninkové metody, typy cviků a množství sérií, neposkytneme tělu možnost dostatečně se adaptovat. Ale pokud cvičíme zase naopak příliš stereotypně, výsledkem by byla stagnace.

8) Princip přednosti – Je – li některá svalová partie slabší nebo špatně reaguje na trénink, měli bychom ji zařazovat na začátek cvičení. Dosáhneme tím lepší koncentrace a hlavně máme víc energie.

9) Princip izolace – Když chceme oddělit práci svalu od vlivu ostatních svalových skupin, je třeba tomu uzpůsobit výběr cviků. Pro tento druh tréninku jsou uzpůsobené především stroje. Např.: izolace bicepsů při zdvihu na tzv. Scottově lavici.
Tréninkové metody pro pokročilé:

1) Pyramida Začíná se zátěží, se kterou lze udělat 12 opakování, potom navýšíme zátěž na hmotnost, se kterou jsme schopní udělat asi 8 opakování, v další sérii 5 a v poslední sérii už jen 2-3 opakování. Stejným způsobem se potom cvik provádí i v opačném směru a zátěž ubíráme tj. Hmotnost závaží se snižuje a počet opakování roste. Výhodou tohoto systému je příprava svalů na finální sérii.

2) Princip překrvení Snažíme se vehnat maximální množství krve do procvičované partie. Důkladné překrvení je patrné zvýšením objemu svalu a jeho citelným zahřátím. Překrvování svalu vytváří předpoklad pro budoucí růst.

3) Tzv. supersety Spojení dvou cviků pro opačné svalové partie. Např.: bicepsový zdvih a tricepsový tlak. Podstatou je vykonání dvou sérií ( jedné na biceps a jedné na triceps) bez přestávky po sobě. Tento způsob zvyšuje intenzitu, překrvení procvičovaných svalů a regeneraci. Při cvičení bicepsu dochází k relaxaci tricepsu a naopak.

4) Kombinovaná série Spojení dvou cviků pro tutéž svalovou partii. Například když cvičíme bicepsy, můžeme využít kombinaci: docvičíme cvik s velkou činkou a bez přestávky pokračujeme zdvihem jednoruček na lavičce. Cílem je maximálně „napumpovat“ sval a dosáhnout výraznějšího růstového efektu.

5) Trojsérie Sloučení tří cviků pro jednu partii, bez přestávky udělám tři cviky (od každého jednu sérii). Jedná se o enormní „pumpovací“ techniku. Příklad: benchpress – tlak jednoruček na šikmé lavici – rozpažování.

6) Cheating Metoda zaměřená k překonání bodu, kdy už nejste schopní zátěží hnout. Je to vlastně ošizení techniky, abyste zvládli další opakování. Je nutné zvolit rozumný způsob cheatingu. Např.: cvičím – li tlak s jednoručkou v sedu (posilujeme triceps), tak při selhání trénující paže si můžete druhou rukou podepřít zápěstí a pomoci dokončit pohyb. Pomoc musí být jen v takové míře, aby došlo k překonání mrtvého bodu.

7) Vynucená opakování Jde opět o překonání mrtvého bodu během cvičení. Oproti cheatingu cvik provádím s asistencí tréninkového partnera.Opět platí, že pomoc musí být v rozumné míře, aby cvičící neztratil napětí v trénovaných svalech.

8) Princip předúnavy Zatížím izolovaně partii, kterou chci posilovat už před vlastním začátkem posilování této partie. Při využití tohoto principu je vhodné zařadit jako první izolovaný cvik na danou partii.

9) Redukovaná série (ubírání váhy) Za asistence tréninkových partnerů, jestliže provedete určitý počet opakování s danou zátěží, asistenti vám ji sníží. Opět zacvičíte tolik opakování, kolik jste schopni a celý proces se znovu opakuje. Asistence je nutná, aby nedocházelo k prodlevám a cvik byl absolvován „v jednom zátahu“.

10) Instinktivní trénink Vychází z individuálních potřeb a reakcí organismu na tréninkové zatížení. Každý cvičící si později vybírá takové metody, způsob stravování a regenerace, které na něj nejvíce účinkují. Instinktivní přístup předpokládá vyhodnocování získaných zkušeností a podrobné znalosti o reakci vlastního organizmu na jednotlivé způsoby tréninku. Jde o to vytvářet nové podněty v tréninku a posouvat tak hranice své výkonnosti.

11) Kruhový trénink Při každém cvičení dojde k posilování všech základních svalových partií (Hrudník, záda, ramena, paže, stehna, lýtka, břicho). Kruhový trénink zařazujeme 2 – 3 krát týdně po dobu 4 – 6 týdnů. Počet tzv. okruhů v samotném tréninku se pohybuje v rozmezí 3 – 5. Existují tři typy : s volnou zátěží, na přístrojích a s vlastní vahou.

12) Heavy duty 1 – 2 série s maximální váhou (90% maximální síly). První série je spíše technického charakteru a stačí pouze 40% maxima. Pauzy jsou na vydýchání, asi 3 minuty. Nevýhoda je možnost zranění a doporučuje se přítomnost tréninkového partnera. Výhodou je krátká doba tréninku, kolem 40minut a rychlý nárůst síly až o 60 – 80%.


Autorem tohoto článku je Lukáš Wolf (dvojnásobný mistr světa i Evropy v kickboxu).

12.3.08

v pátek 4. Dubna
bych Vás rád pozval do Břeclavské nemocnice darovat krev, je to záslužná činnost (ikdyž za ni dostanete párek a čaj :-))


Život který tím zachráníte může být i Váš nebo Vašich blízkých.

start pouze pro 18-ti leté budˇ v MIkulově na autobusovém nádraží v 6 50 nebo ve špitále.

Dostanete celodenní omluvenku,svačinu,stravenku na oběd a proplacení jízdného.

Vřele doporučuji bojovníkům zkusit si jaké to je příjít v boji o půl litru krve :-)


dejte mi prosím vědět Staňa

10.3.08

české uspěchy v Polsku

Vážení přátelé,

Dne 7.3.2008 se zúčastnila mládežnikcá reprezentace ČATK, mezinárodního turnaje Wratislavia cup, Wroclaw 2008. Za ČATK se zúčastnilo celkem 30 závodníků z oddílů SKP Vsetín, AS Val. Meziříčí, KTK Zlín a TK Bystřice p/H. Dále se turnaje zúčasnili závodníci z hostitelského Polska a reprezentace Ukrajiny a Litvy. Celkově bylo 240 závodníků ve věku do 16-ti let. ČATK získala celkem 11 medailí, kdy tímto obsadila druhé místo za Ukrajinou, která měla největší počet medailí. Pak náledovalo Polsko a Litva. Získali jsme dvě první místa, sedm druhých a dvě třetí.

1.místa

Zuzana Kretíková (AS Val. Meziříčí), kata 14-16 let
Dominika Vašíčková (SKP Vsetín), kata 9-10 let

2.místa

Klára Kleiblová (SKP Vsetín), kata 14-16 let
Petr Michoněk (SKP Vsetín), kata 14-16 let
Hana Juráňová (SKP Vsetín), kumite 14-16 let
Tereza Kleiblová (SKP Vsetín), kata 11-12 let
Vendula Pořická (AS Vala. Meziříčí), kata 12-13 let
Petr Lukeš (SKP Vsetín), kata 12-13 let
Barbora Tongelová (AS Val. Meziříčí), kata 9-10 let

3.místo

Irena Talašová (KTK Zlín), kata 12-13 let
Radek Ostruška (SKP Vsetín), kata do 9-ti let

4.místo

Tereza Skývová (AS Val. Meziříčí), kata 12-13 let

Tento turnaj bude i příští rok, kdy už letos svou účast potvrdily další země a to USA, Francie, Rakousko a Německo. Z tohoto důvodu bude mít každá země omezený počet startujících a to 15 osob, z každé země.

s pozdravem Radek Kleibl

8.3.08

psychika

Deprese a životospráva

Deprese je stav skleslosti a sklíčenosti - jde o onemocnění celého těla - postihuje organismus, nervovou soustavu, duševní složku, myšlení i chování. Ovlivňuje spánek i chuť k jídlu, pocity vůči sobě samému i způsob uvažování o lidech a věcech kolem sebe a přístup k nim. Příznaky mohou přetrvávat týdny, měsíce i roky. Lidé trpící depresí se obvykle straní společnosti. Objevuje se apatie k dění kolem sebe, ztrácí se schopnost prožívat radost. Mnozí postižení pomýšlejí na smrt a uvažují o sebevraždě.Toto z hruba je definice neblahého pocitu vnitřní sklíčenosti a porušení psychologické rovnováhy. Další příznaky z této skutečnosti vyplývající, už mají většinou fyzický charakter ovlivňující široké spektrum hmotného těla.

K depresi se tak přidá migréna, bolesti břicha a jiné potíže somatické, které se projevují na kterémkoliv orgánu těla.

Příčinou depresí je napětí, stres v zaměstnání v rodině, ve škole apod.Ale deprese může vzniknout jako následek nesprávného stravování, po zvýšené konzumaci sladkostí, u dětí po pití Coca Coly, kdy v první fázi je vzrušení až agrese a poté následuje pokles a deprese. K tomu se přidává nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, u dětí vysedávání u počítače či videa. Toto všechno je zakládající faktor budoucích komplikací.Deprese bývá také součástí některých vnitřních nemocí, jako jsou poruchy štítné žlázy, některé metabolické poruchy, stavy po prodělané mononukleóze, borelióze či po prodělaných dopravních nehodách, pracovních úrazech….Léčba:

Měla by spočívat ve změně životního stylu se zaměření na pravidelný pohyb, cvičení, na dostatek odpočinku, ale také v udržování aktivní mysli, vyhýbání se stresovým situacím. Rozhodně je na místě vhodná dieta s omezením sladkostí a spíše s převahou zeleniny. Sem také patří posilování imunity a psychiky přírodními prostředky.

převzato z www.postavaprokazdeho.cz/

7.3.08

psycho trenink No1

Cvičení pozorovacích schopností

1,Když vstoupíte poprvé do místnosti ,zavřete na sekundu oči a snažte se vyjmenovat co nejvíc předmětů,které jste v místnosti viděli.Dělejte to vždy když vstoupíte do nějaké poprvé do nějaké místnosti,nebo prostoru který je pro Vás nový.

2. Po vystoupení či sestoupení schodiště si snažte vzpomenout kolik zde bylo schodů.

3.Večerní cvičení.Pokuste se vzpomenout co jste dělali celý den .Od rána až do večera.Co jste měli k snídani atd.

Cvičení koncentrace

1, Znásobte z paměti dvě dvoumístná čísla. Když to bude příliš snadné tak trojmístná

2, Naučte se každý den z paměti čtyři verše.

3, Když jdete po ulici všímejte si lidí snažte se zapamatovat jejich tváře.Vyberte si jednu osobu a snažte si ji celou vybavit, co měla na sobě jak se tvářila snažte se vcítit do výrazu a psychického stavu dané osoby.

První dvě cvičení slouží k schopnosti udržet myšlenku.Třetí je o citu k lidem a snaze je pochopit.Uvědomíte si jejich převládající emoce,strach hněv, smutek, radost. Jste-li dostatečně citliví,nebo když budete tato cvičení provádět často pochopíte jejich myšlenkové pochody .Cvičení Vám pomůže pozorovat Váš mozek při práci.

Cvičení v používaní myšlenek a představy

1, Najděte si tiché místo ,kde nebudete nikým rušeni asi po dobu pěti minut.Posaďte se na židli se vzpřímeným opěradlem.Zavřete oči a myslete na modrou barvu na nejrůznější odstíny modré.V krátkých částech myslete jen na jeden odstín modré.Vnímejte ji všude kolem sebe.Nesetrvávejte na ní dlouho , ale nedovolte mysli aby těkala.Po chvíli se soustředˇte na jinou barvu,podle vašeho vkusu.

2, Další cvičení je podobné,ale nyní se soustřd´te na nějaký zvuk,kytara, housle, co vás napadne.Poté si zapněte rádio a snažte se koncetrovat na jediný nástroj z celé skladby a pak zase na jiný .

soustředění Velké Karlovice akademie tradičniho karate Valašske Meziříčí

Velké Karlovice
osvědčený
Areál Lesková
Jistě slunný termín
19.-26.července 08
Předběžný zájem co nejdřív na mail
barak@akademiesportu.cz nebo tel. 777 77 45 45
Každoroční soustředění, potřebujeme znát Váš předběžný zájem.
V důsledku zvýšení DPH na ubytování a inflace je cena soustředění i po
loňském zdražení opět vyšší. Žádáme všechny zájemce, aby potvrdili
předběžný zájem.
Cena
Děti 2700 Kč, Dospělí 3200 Kč
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE
Velké Karlovice
osvědčený
Areál Lesková
Jistě slunný termín
19.-26.července 08
Předběžný zájem co nejdřív na mail
barak@akademiesportu.cz nebo tel. 777 77 45 45
Každoroční soustředění, potřebujeme znát Váš předběžný zájem.
V důsledku zvýšení DPH na ubytování a inflace je cena soustředění i po
loňském zdražení opět vyšší. Žádáme všechny zájemce, aby potvrdili
předběžný zájem.
Cena
Děti 2700 Kč, Dospělí 3200 Kč

5.3.08

Dobrovolný uklid Pálavy a plán dobrovolných akcí

pozvánka na dobrovolný uklid Pálavy s CEV (centrum ekologické výchovy)

kdo by měl zájem

Čistá Pálava – NPR Tabulová, PP Kočičí skála

dobrovolnický víkend 12. - 13. 4. 2008

Dubnový víkend 12.+ 13. 4. 2008 bude na Pálavě patřit dobrovolníkům!!!
Na tento termín je naplánován úklid a sběr odpadků kolem silnice v úseku Mikulov – Klentnice, údržba výsadby stromů v tomto úseku a také sběr odpadků kolem PP Kočičí skála a v NPR Tabulová.


Program sobota 12. 4. - sraz v 9.00 hod. u CEV Pálava
- odchod pěšky směr PP Kočičí skála, NPR Tabulová,
zde sbírání odpadků a jejich odnos na odvozní místo
- v případě větší účasti i úklid kolem Naučné stezky
v NPR Děvín – Kotel – Soutěska
- údržba výsadby stromků kolem silnice, opravy
opěrných kůlů, výsadba náhradních stromků
- předpokládaný konec pracovní směny v 15 hodin
- večerní program připraven (promítání filmů...)

Program neděle 13.4. - dopolední program volný, individuální; ve městě
nebo v terénu dle počasí a zájmu účastníků
- ukončení akce ( cca ve 12. hod)
organizace: Podmínkou je věk účastníků nad 15 let. Přespání ve vlastním spacáku a na vlastní
karimatce v prostorách CEV je zdarma, je možnost připravit si jídlo v provizorní
kuchyňce. Kapacita pro přespání je 15 osob, v případě zájmu o nocleh je třeba
přihlásit se do 4.4. na: mailto:ekoporadna@palava.cz
Kontaktní osoba: Pavel Soudek


Veškeré informace obdržíte po zaslání dotazu na ekoporadna@palava.cz
Plán dobrovolných akcí s CEV PálavaPlán dobrovolnických akcí 2008


28.3. - výsek a výřez invazních dřevin v NPP Dunajovické kopce
brigáda (obsazeno)


12.+ 13.4.- úklid a sběr odpadků kolem silnice v úseku Mikulov – Klentnice,
brigáda údržba výsadby stromů podél silnice, oprava opěrných sloupků,
úklid a sběr odpadků kolem PP Kočičí skála a v NPR Tabulová


26.4. - úklid a sběr odpadků kolem Naučné stezky Děvín
brigáda


17.5. - likvidace zbytků oborního plotu v NPR Děvín (I.)
brigáda

24.5. - pomoc při organizaci akcí k Evropskému dni parků


7.6. - likvidace zbytků oborního plotu v NPR Děvín (II.)
brigáda


21.+ 22.6. - potlačování invazních druhů dřevin (pajasan) v PR Svatý kopeček
brigádaPodrobné informace získáte posláním svého dotazu na:

ekoporadna@palava.cz

kontaktní osoba: Pavel Soudek, CEV Pálava tel: 775 740 223

4.3.08

demo made in Valtice 2004

našel jsem jeden starý článek v Rolftown daily expresu je to takova recese ber te to s rezervou reporter byl velmi unešen :-) a již příjemná vzpomínka :-) z pera Martina Stanka zapáleného cowboye s Hrušovan

Domo arigato aneb Divoký východ ve Valticích

Dne 22.12.2004 proběhla v tělocvičně základní školy ve Valticích exhibice Karate. Jelikož se reportérovi Rolftown Daily News vždy líbily filmy s Jackiem Chanem, byl u toho,aby mohl informovat i naši veřejnost. Své umění a dovednosti zde předváděli členové oddílu tradičního karate TOSHIDO pod vedením Radka Pavlise. Samozřejmě všemu předcházelo připravení tělocvičny, tudíž bylo nutné pověsit Kamizu (prapor se zobrazeným portrétem zakladatele karate) a nachystat lavice k sezení pro ty, které toto bojové umění (podotýkám že to není bojový sport) zajímá a chtěli se o něm něco dozvědět. Nebohý reportér se pod hrozbou fyzické ukázky bojového umění na něm dobrovolně přidal k přípravě této velkolepé podívané a počal pobíhat s ostatními učedníky v kimonech, (pro laiky by se dalo říci, že se jedná o jakýsi druh montérek z bílé látky skládající se z "kalhot", "trička" s dlouhým rukávem a pásku různé barvy, podle jakési "hodnosti") kteří odnášeli lavice na svá místa a připravovali stůl i židle. Poté už si zničený reportér mohl odpočinout pořízením několika fotek. V nářaďovně se zrovna v tu chvíli procvičoval mistr, Radek Pavlis, a Tomáš Kučera. Útok ze strany Toma byl odražen "neprůstřelnou" obranou Radka a téměř ihned se z obránce stal útočník a následoval rázný protiútok. O kousek dál se procvičovali další starší členové oddílu. Je totiž důležité tělo před každým cvičením připravit na zátěž, mohlo by se jinak stát, že si natáhnete šlachu nebo sval, nebo nedej Bůh přivodíte nějakou zlomeninu. Modřiny jsou povoleny a jsou na denním pořádku, jak zjistil naivní reportér, když se příliš přiblížil k soupeřící dvojici karatistů, lačný parádních záběrů. Poté, co se nebohý reportér opět poskládal dohromady, odběhl raději do tělocvičny, kde se rozcvičovali nejmladší členové oddílu. Ti se rozcvičovali klasickou hrou na rychlonohou babu. V momentě, kdy se lavice zaplnily zájemci, zaznělo rázně YAME!!! (čti jame), všichni karatisti (i někteří diváci) okamžitě ukončili veškerou činnost, otočili se k mistrovi a poklonili se mu. Pak mistr vydal příkaz ŘADA!!! (čti řada). Ve vteřině byla z nesourodého davu lidí v kimonech úhledná řada, která si po zaznění slova SEIZA!!! (čti sejza) pomalu posedala. Následovalo několik mistrových japonských vět na které všichni sborově odpovídali: "HITOCU!!!" (čti hitocsu). Po zaznění slova MOKUSO!!! (čti mokusoo), všichni zavřeli oči a zhluboka dýchali. Po příkazu MOKUSO YAME!!! (čti mokusoo jame), celá řada procitla. Následovala poklona Kamize a mistrovi. Po něčem čemu by se mohlo říkat "obřad" mistr chvíli mluvil o tom, co se v oddíle na pravidelných trénincích (které bývají pondělí, středa a pátek ve Valticích a úterý, čtvrtek v Břeclavi) děje. Pravidla v oddíle jsou z ocele, během tréninku se nesmí mluvit, pokud to není věc v duchu výuky, není povoleno opouštět DOJO (čti dodžo, je to místo vyhrazené pro trénink) během výuky, pokud to není nutné. (Mimo jiné je karate také o překonávání sama sebe.) Každý trénink začíná nejdříve rozcvičením těla, de facto jeho přípravou na fyzickou zátěž, to může být buď formou her nebo klasickým souborem cviků. Následuje posilovací cvičení, protože jak říkal mistr: "Tělo musí být pevné a svaly jako z ocele, svaly nemusí být velké, stačí je umět dobře ovládat." Jelikož bývá většina účastníků po posilovacích cvičeních vyčerpána a zpocena, je vyhlášena krátká přestávka na opláchnutí a napití se. Po přestávce všichni nastoupí na techniku, tj. že si učni stoupnou v řad popřípadě v dvouřad, aby kolem sebe měli dostatek místa pro cvičení obranných a útočných technik. Mimo cvičení jednotlivých technik se cvičí i souhrn technik, kterému se říká kata. Je to jakýsi boj s imaginárním bojovníkem, cílem je se zdokonalovat se v jednotlivých technikách a jejich aplikaci. Také se trénuje KUMITE ( čti kumite ), což je souboj. Cílem KUMITE je změnit naučené techniky v reflexy a praktikovat teorii, abyste v situaci, kdy Vás někdo napadne nemuseli přemýšlet o tom, co provést. Když si podobnou situaci máte možnost procvičit, je to pro Vás neocenitelná zkušenost. Ne nadarmo se říká: " Těžko na cvičišti, lehko na bojišti." Po této přednášce nastoupili nejmladší učedníci v řad na cvičení základních útočných a obranných technik. Následně si všichni, až na čtveřici chlapců, sedli a čtveřice po chvíli začaly cvičit základní katu s názvem HEAN SHODAN ( čti hean šodan ).
Po této ukázce od nejmladších nastoupili starší učedníci s vlastní katou. Byl vidět velký skok od nejmladších v provádění technik. Pohyby již nebyly neohrabané a akce byly více jisté. HEAN NIDAN (čti hean nydan) je název katy kterou předvedla trojce starších učňů. Od HEAN SHODAN je NIDAN další v pořadí. Byly vidět opět jiné techniky a bylo vidět, že tuto katu trénovala trojice poměrně dlouho. Celá kata trvala necelou minutu. Následovalo sólo kata Toma zvaná HEAN YONDAN ( čti hean jondan ). Byla poznat stupňující se kvalita jednotlivých podání. Další sólo kata patřila Staňovi, což je juniorský Vícemistr republiky v karate. Samozřejmě nejlepší bylo na konec. Sám mistr zacvičil svou mistrovskou katu. Z pohybů byla vidět sebejistota a bylo se na co dívat, i když to byla krátká kata. Byla velmi impulsivní a sám nevím jak ji slovy popsat. Je lepší jednou vidět jak stokrát číst... Po skončení kat nastoupil mistr s Bárou na ukázku sebeobrany. Bára hrála mladou křehkou dívku a mistr Radek hrubiána, který ji několikrát napadl. Bára se vždy ubránila a sama zasadila hrubiánovi pár školících úderů. Následoval souboj Toma s bokenem (dřevěný cvičný meč) a mistra bez bokenu. Předvedli několik velmi pěkných ukázek, jak se dá ubránit proti meči či jiné tyčovité zbrani nebo noži. Další ukázka sebeobrany byla situována do improvizované restaurace, kde Bára hraje opět nevinou křehkou dívku, sedící za stolem, na niž zaútočí jeden hrubián po její pravici a jeden zepředu. Nebojte se, čtenáři, Bára je s nevelkou námahou vyřídila. Další situace - útočí na ní trojice mužů zleva, zepředu a zprava. Muž vlevo zaútočí první, Bára vyblokuje ránu a odkopne ho na zem, ihned následuje útok zepředu, opět blok, protiútok a ještě dotyčnému omlátí hlavu o stůl, přitom odkopne i posledního útočníka, který ji napadl zprava. Další ukázka sebeobrany je situována do hospody, kdy mistr sedí u stolu (možná i s pivem) a přitom ho někdo (toho někoho hraje Tomáš) napadne přes stůl zepředu. Mistr ránu blokoval, chytil ho za ruku přitáhl si ho a přitom ho přes stůl kopnul do hlavy (upozorňuji, že se jedná o fingované útoky a nikomu se nic nestalo). Další ukázka, mistr opět sedí u stolu (možná s limonádou) a najednou se na něj někdo vyřítí zprava. Mistr vyskočí ze židle a nakopne útočníka do břicha (to muselo bolet). Poslední ukázka, mistr opět sedí u stolu (možná s panáčkem), když ho náhle někdo napadne zezadu. Mistr odskočí ze židle a přitom útočníka kopne z boku do hlavy. Tohle byla poslední ukázka sebeobrany. Na závěr bylo připraveno rozbíjení dřevěných desek. Všichni členové oddílu dostali možnost rozbít desku tloušťky asi jednoho centimetru. Nejmladší rozbíjeli jednu desku a myslím, že s tím neměli velký problém, starší rozbíjeli desky dvě. Jako třešničku na dortu rozbil mistr trojici desek a hned na to zavelel ŘADA. Všichni opět v jedné řadě, sedli si, poklonili se mistrovi a kamize a to byl konec exhibice. Samozřejmě se nebohý reportér snažil tiše vytratit, leč jeho nenápadnost neměla šanci proti sokolímu zraku mistra a holt musel pomoci s úklidem. Odměnou mu byly vřelé úsměvy a přihláška do oddílu tradičního karate TOSHIDO. (MarS)


3.3.08

rozhovor s mistrem Avi Rokah ze semináře v Rakousku 2007

Trénoval jste nějaké jiné bojové umění před karate?

Ne, dělal jsem spoustu jiných sportu, trénoval atletiku, skok do výšky ale žádné bojové umění.

Proč jste se rozhodl odcestovat do spojených státu?

Abych mohl studovat karate u senseie Nishiyami. Když jsem ještě trénoval karate v Israeli, hodně lidi o něm mluvilo jako o legendě a proto jsem se rozhodl vydat se do USA.

Spoustu cvičenců po jisté době přepadne pocit vyhasnuti a demotivace. Prožívají období, kdy cítí jakýsi pokles výkonnosti schopnosti vyvíjet se dal. Zažil jste někdy tyto pocity? A pokud ano jak s nimi bojujete?

Občas se také cítím zabředlý na jednom místě, ale už vím, ze je to pouze fáze a jediné co pro tomu můžu udělat je pokračovat v tréninku. Někdy můžete mít pocit ze vaše schopnosti se nezlepšují, ale cele je to jako stoupat na vysokou horu: Snažíte se dosáhnout vrcholu, lezete, šplháte, ne vždycky vidíte na špičku hory. Musíte překonávat překážky a občas se i vrátit zpět. Uděláte krok vzad a může se stát, ze vás to posune o několik kroku vpřed.

Začínal jste cvičit karate jako jednotlivec nebo jste na tréninky z počátku chodil s nějakým přítelem?

K tréninku mě přivedl jeden kamarád, to jsme byli ještě malé děti. Postupně se k nám přidali i další, kterým jsme o karate vykládali. Ale už mnohem dřív jsme si četli a prohlíželi knihy o karate a zkoušeli techniky podle obrázku v nich.

Jaké byli vaše začátky v dojo senseie Nishiyami. Změnili se tréninky za vašich 26 let tréninku v Los Angeles?

Ano, jsou kompletně jiné. Před 26 lety byli tréninky více o fyzické síle, byli jsme více zatuhlý než jsme dnes. Trénink byl tvrdý a dlouhý. V dojo jsem denně tréninkem strávil z pravidla pět až šest hodin, a chodil jsem na všechny hodiny, které sensei měl. Dnes sensei Nishiyama dává lekce jednu maximálně dvě hodiny denně.

Kolik hodin denně se v současné době věnujete karate?

Po těchto lekcích trénuji individuálně dvě hodiny a také vyučuji ve svém doju. Celkově tedy každý den praktikuji karate okolo 10 hodin.

Nemůže se trénink v takovém množství stát stereotypním, omrzet?

Ne, v žádném případě. Tréninky se neustále mění, žádný není stejný. 26 let zpátky trénink byl velmi jiný. Více se zápasilo,bojovalo a na vysvětlování na něm nebylo vyhrazeno moc času. Dnes mají senseiovi tréninky o moc hlubší podstatu. Je vidět jak se Nishiyama za tuto dobu zlepšil a posunul vpřed.

V literatuře o starých okinawských mistrech se dočteme, že svým žákům nevysvětlovali techniku vůbec a žák musel pohyby takřka „odkoukat“. Co si o tom myslíte?

Ano, to je pravda. V tu dobu (tedy před 26 lety) sensei také techniku skoro neobjasňoval, tedy minimálně. Jako karate-ka jste musel být velmi pozorný, všímat si detailů a snažit se sám nad vším přemýšlet. Bylo to poněkud jiné, než starý japonský způsob. Nishiyama toho sice řekl velmi málo, ale tím co řekl, vyjádřil vše. Na podstatu těch sdělení musel každý přijít sám, jednoduše číst mezi řádky.

Toto je dnes jiné, hlubší. Vyučování jde více do hloubky.

Co Vám pomáhá soustředit se při boji, nebo na příklad při zápase na závodech?

Nic zvláštního, prostě maximální snaha. Pokud se budete co nejvíc snažit, měli byste získat pocit sebejistoty. Na závodech jsem měl ale často ten problém, že jsem se snažil až příliš, v důsledku toho jsem zatuhl. Sensei Nishiyama mi tehdy dal velmi dobrou radu, řekl mi: „Užij si to!Vydej ze sebe maximum, ale užívej si to! Nesnaž se přehnaně vyhrát, protože to tě učiní nepohyblivým!“

Jak byste popsal rozdíl mezi sportovním karate, karate, kterým vídáváme v televizi a tradičním karate?

Je tu hodně rozdílů. První je především v pohybu samotném, protože karate, které vidíte v televizi, to jsou pouze ruce, nohy, létání. Naopak tradiční karate je, protože je založeno na tradici bojového umění, mnohem víc propracované a precizní. Každý vykonaný pohyb musí být efektivní, mít smysl a vycházet z středu těla. Celé tělo musí pracovat ve spojení. Neexistuje žádné plýtvaní energie, protože idea je: malý pohyb, vysoká účinnost. Není to pouze sport,či nějaká akrobacie. Obrovský rozdíl je i v mentální sféře. Pokud myslíte, jako při sportovním karate, na to zasáhnout soupeře jen proto, abyste získali další bod, je to zásadně jiné, než když se musíte soustředit jen na jeden pokus, jedinou příležitost k útoku. Rozhoduje to o všem. V tomto případě se totiž vaše mysl opravdu musí podřídit pouze myšlence na jedinou možnost útoku, vše nebo nic. Musíte vynaložit veškeré úsilí na jednu šanci. Není to jako hra, jako třeba basketbal, jednou vyhráváte, jednou prohráváte, když tak můžete hodit další koš, to ne.

Toto je tedy rozdíl hlavně z psychologického hlediska, proto myslím že vyvíjíme více duševní stránku boje.

Zastáváte názor, že ženské a mužské karate je jiné?

Nemyslím si, že by mělo být jiné nějak výrazně, princip je stále stejný, ale karate není založeno na svalové síle. Je založeno hlavně na osobních schopnostech a dovednostech jako je načasování v kumite, či perfektní využití celého těla, ale ženy jsou všeobecně fyzicky slabší než muži. Proto by se měli více koncentrovat na načasování , timing, ne na tvrdé bojové střety. Muži jsou od přírody více bojovní a rádi soutěží. Ženy by měly v boji a sebeobraně přemýšlet jinak, snažit se šance v boji využívat jinými technikami, například útokem na oči, krk, rozkrok apod.

V tradičním karate existují více než dvě desítky kata. Říká se, že staří mistři cvičili za celý život třeba jen dvě, tři. Proč se jich dnes učíme tolik(Heany..)?

To je pravda, máme hodně kat, ale necvičíme jich tolik. Každý se karate-ka sice zná pět základních kata Hean, ale ty slouží k osvojení si základní techniky, různých pohybů, což je důležité. Poté co se naučíte ovládat Heany a Tekki, tedy základní principy, stačí vám studovat jednu či dvě kata. Tyto kata jsou důležité pro trénink základu a přizpůsobení těla na pohyb, pro zvládnutí svalové práce, ale po čase stačí cvičit dvě kata.

Jaké by podle vás měly být priority při konfliktu na ulici?

Vždy je samozřejmě lepší nebojovat, ale záleží na situaci. Pokud je možnost vyhnout se mu, tak se mu vyhněte. Ale když dojde na boj, tak bojujte. Jednoduché.

Co máte na tradičním karate nejraději?

Před lety jsem si užíval souboj, rád jsem soutěžil, ale dnes mám kata a kumite v oblibě stejně. Pochopil jsem že bez kata není kumite, protože bez tréninku kata bychom neměli schopnost provést pohyb se všemi jeho detaily. To je to, co činí rozdíl mezi dobrým a špatným kumite. Dnes více chápu podstatu kata. Před dvaceti lety jsem si ale více užíval kumite a sparring, byla to zábava. Tehdy jsem funkci kata nechápal úplně, proč dělat všechny ty pohyby? Dnes chápu že jsou zásadní pro aplikaci a že veškeré principy kumite jsou v kata. Čím lepší je má kata, tím lepší je mé kumite.

Cítíte, že by karate mělo nějaký zvláštní účinek na vaše tělo?

Ovšem, karate nachází své uplatnění například i v rehabilitaci, jeho pozitivní vlivy jsou prokázány sportovními vědami. Je skvělé, pokud se chcete do vysokého věku udržet v dobré kondici, zachovat všechny fyzické funkce. To proto že vychází ze středu těla. Pokud se zabýváte fyzioterapií, zjistíte, že vychází ze stejných principů jako tradiční karate. Pomáhá také naučit se koordinaci, a stabilitě. Lidé, kteří cvičí karate mají málokdy bolesti zad či jiné ortopedické problémy. Protože karate musí být co nejúčinnější v boji, musí také jeho pohyby být přirozené. Je opravdu jako fyzioterapie.

Shledáváte nějaké rozdíly mezi generacemi, které trénujete?

Rozdíl je přirozeně hlavně v pohybu. Pro šedesátiletého karate-ka je tento pohyb výborná fyzioterapie, pomůže mu zachovat flexibilitu, rovnováhu. Správné držení těla, a jiné aspekty cvičení mají pozitivní vliv na celé tělo. To je samozřejmě přínosem i pro mladší generaci, ale mladí lidé jsou soutěživí, rádi se měří, to se starší generace už příliš netýká. Karate ale člověka stimuluje psychicky, rychlými impulsy udržuje mysl v kondici, nutí mozek pracovat precizněji. Pokud se ale do vysokého věku nezabýváte nějakou duševní aktivitou, vaše psychická svěžest kolísá. Tím nemyslím jen karate, ale i šachy či hru na nějaký hudební nástroj.

Spočívá vysoká úroveň vaší techniky v tom, že při tréninku neustále myslíte na všechny sekvence pohybu, a nebo že pohyby neustále drillujete?

Ne nad tím už nepřemýšlíte, pokud je trénujete, nemusíte nad nimi přemýšlet.

Někteří lide mají od přírody spise slabého bojového ducha. Je možné tuto vlastnost nějak natrénovat.

Ano, samozřejmě. Soustavným tréninkem lze docílit sebejistoty, je možné se vyvíjet a rozvinout stabilní emoce a naučit se sebeovládání. Pravidelný trénink zajistí také větší sebejistotu v technice, což vám pomůže čelit soupeři, který má silnější spirit než vy. Zásadní pro bojového ducha je dech. Pokud budete uvolněně dýchat, sami se uvolníte a budete schopni lépe bojovat. Musíte si zachovat stabilní mentální základ. V takových situacích je lepší nenechat se strhnout okolnostmi a hlavně se nesnažit používat mozek, protože to způsobuje strach, nevyrovnanost, proto se snažte soustředit na dech a příliš nepřemýšlet. Samozřejmě základem je sebejistota získaná tréninkem.

Jaký je váš názor na dodržování etiky v a mimo dojo, např. chování, čistotu?

Myslím že slušné chování není něco co by se člověk měl naučit díky karate. Být slušný nebo chránit ostatní by měla být v normálních mezilidských vztazích samozřejmost.

Současným karatistům je často vyčítána bezkontaktnost tohoto bojového umění. Tím pádem mnozí pochybují o tom jak moc je trénink karate reálný např. oproti kontaktním sportům.

Toto je často přetřásaná otázka, ale obyčejní lidi, kteří trénují si nemohou dovolit jít každý den do práce s rozbitým nosem. Tvrdý kontakt by na tréninku měli pravidelně nahrazovat lapy, boxovací pytle a jiné pomůcky, protože pocit kontaktu a být si vědom síly svého úderu je velmi důležité. Osobně si nemyslím že by karate bylo nějak příliš bezkontaktní, to záleží na vašem stylu tréninku.

profil Avi Rokah:

Narozen v Tel Avivu/ Israeli, Avi Rokah odcestoval ve 21 letech po absolvování povinné vojenské služby do USA, aby tam studoval tradiční karate pod vedením senseie NIshiyami, 9.DAN. Již 26 let trénuje denně u sensei Nishiyami v jeho "National Karate Institute" v Los Angeles a v současné jeden z jeho nejlepších žáků. Je nositelem 6.DANU.

Znalcům karate je dlouho znám jako vyjímečný karate-ka. Sensei Rokah vede v Los Angeles tréninky ve své "Traditional Karate Academy" a pravidelně pořádá semináře a školení karate po celém světě. Jeho způsob jak v tréninku spojit poznatky z biomechaniky, nauce o tělesných funkcích a techniky karate a jak je demonstrovat je jedinečný. Budí nadšení nejen díky svému technickému umu, ale i díky rozsáhlém vědění v oblasti filozofie, historie a teorie tradičního karate a sympatické osobě.

Sportovní úspěchy:

6x Národní šampion USA v letech - 90,91,92,94,2001,2003

Vítěz panamerického šampionátu

1994 dovedl americký kumite tým k vítězství na Ms v Itálii

2001 vyhrál Pre-world-Cup v San Diegumalou fotogalerii naleznete zde

http://picasaweb.google.com/karatemikulov/AVIROKAHSEMINARWIENERNEUSTADT2006