20.2.09

Řeč těla

Důležitost držení těla

Sledujte průměrného muže nebo ženu při chůzi po ulici a nebudete překvapeni, dozvíte-li se, že v celém západním světě jsou bolesti zad rozšířeny v epidemických rozměrech. Nějakých 80 až 90 procent dospělých vyhledává z tohoto důvodu pomoc. Je to nejrozšířenější samostatná příčina, která přivádí lidi k lékaři. Je to také nejčastější důvod absence v práci ve Spojených státech, Švédsku, Velké Británii a Kanadě. Příčinu tohoto a mnoha dalších zdravotních problémů lze obvykle nalézt ve vadném držení páteře.

Páteř se skládá z třicetitří obratlů, z nichž horních dvacetčtyři je volně pohyblivých, zatímco dolních devět je pevně spojených. Obratle jsou sestaveny tak, že vytvářejí velice ohebný sloupec, který je při správném postavení perfektně vyrovnaný a držený pohromadě vazy. šlachami a svaly. Při špatném držení páteře je tato jemná rovnováha porušena. Pokleslá a zakulacená ramena mají za následek vysunutí břicha a pánve příliš dopředu, ztuhnutí zádových svalů a chronické přetížení, únavu a obtíže.

Abychom si předvedli důležitost správného držení páteře, zkuste držet zápalku kolmo na pevnou plochu a snažte se ji zlomit. Zdá se překvapivě odolná. Skloňte ji však do mírného úhlu a praskne velmi snadno. Totéž se děje s páteří. Směřuje-li její zatížení celou váhou dolů. jak je dáno přírodou, páteř vydrží mimořádnou zátěž. Ale při jejím špatném zakřivení, třeba jen při malé výchylce mimo normální polohu, dochází k jejímu značnému oslabení. Je málo pravděpodobné, že by se obratle zlomily, avšak dochází k jejich posunutí, a protože mezi nimi vybíhá mnoho nervů, i k velkým bolestem.

Chůze a držení těla jsou dva základní, ale obvykle opomíjené aspekty nutné pro vytvoření vašeho působivého image. Sledujte někoho, kdo umí správně stát a pohybovat se, například při tanci, pantomimě, a okamžitě na vás zapůsobí silné signály řeči těla jeho perfektního držení těla a harmonických pohybů. Takových lidí si v davu shrbených a šourajících se mužů a žen povšimnete, jako by na ně někdo posvítil reflektorem. Ale nemusíte chodit do baletní nebo divadelní školy, abyste si osvojili působivé a zároveň zdravé držení těla. Zde je návod, jak to provést sami a doma.


Šest stupňů k perfektnímu držení těla


Následující cviky provádějte podle návodu minimálně jednou denně. Cvičení vám zabere jen několik minut. Potom správné držení těla procvičujte během vašeho běžného denního programu.

1. Postavte se vzpřímeně, ramena uvolněná, paže volně visí podél těla.
2. Celkové uvolněte svaly. Nezaměňujte dobré držení těla s vypjatou pozici
gardisty na přehlídce.
3. Zatáhněte hýždě, abyste narovnali páteř. Tím se také zatáhne břicho.
4. Napněte hýždě a zploštěte břicho jako byste očekávali úder. Tento postup
vás ochrání před bolestmi v kříži a automaticky zlepší vaše držení těla.
5. Držte ramena, ale držte je ve správném úhlu, ani je nehrbte dopředu, ani
je nestahujte strnule dozadu.
6. Rozšiřte svůj hrudní koš mírným povytažením těla do výšky, jako byste
rozevírali harmoniku, přitom brada je postavena rovnoběžně s podlahou.
Napomoci vám může představa, že jste loutka, která má připevněny vodící
provázky na obou uších. Tyto provázky jsou oba taženy rovnoměrně vzhůru
a vy cítíte svou hlavu jako balón, vznášející se nad vaším krkem. Naučte
se nosit hlavu v této pozici. Nedovolte, aby byla skloněna dozadu, jak
je to možné vidět u mnoha lidí, protože tak nejen budete působit dojmem
strnulosti, ale i zbytečně zatížíte krční a ramenní svaly.

Nacvičujte chůzi po místnosti s držením těla v této pozici. Zůstaňte uvolnění. Neměli byste pociťovat napětí v žádném svalu. Jestliže se pohybujete správné, bude místem soustředění všech tělesných napětí vaše břicho. Protože je to naše přirozené těžiště, může sloužit jako stabilní ústřední bod, kolem kterého se pohybují ostatní části těla. Aby napomohla k plnění této náročné úlohy, příroda vybavila břicho širokou, pevnou svalovou vrstvou – bránicí. Ta břichu umožňuje převzít zátěž z ostatních delších svalů, ovládajících naše nohy a paže. Profesionální tanečníci se učí začínat veškerý pohyb z tohoto „centra", zatímco zbytek těla zůstává ještě uvolněný a pohyblivý.

„Představte si. že nějaká velká ruka vyvíjí mírný tlak na vaši zadní část."

Při chůzi přenášejte váhu trochu dopředu a jděte plynulými kroky pohybujíce nohama od kyčlí dolů. Představujte si, že nějaká velká ruka vyvíjí mírný tlak na vaši zadní část. Místo abyste se vlekli zdvíhajíce kolena příliš vysoko, jak lidé obyčejně chodí, začínejte svůj pohyb vpřed od „centra" těla, od břicha.

Při sezení v kanceláři nezůstávejte příliš dlouho v jedné pozici. Pravidelně měňte pozici těla a udělejte si minipřestávku nejméně jednou za hodinu. Během každé přestávky několikrát zakružte rameny, nejdříve dopředu a pak dozadu, abyste je uvolnili. Píšete-li na stroji nebo pořizujete data na počítači, zkoušejte příležitostně změnit svou pozici při práci tak, abyste se příliš dlouho nedívali jedním směrem.

Při sezení doma mějte vždy spodní část zad dostatečně podepřenou. Je-li to nezbytné, umístěte mezi dolní část páteře - bederní oblast - a opěradlo židle malý polštářek.

Při zdvihání a nošení těžkých břemen vždy držte páteř ve vzpřímené poloze. Skrčte se do dřepu a zvedejte zátěž, kterou držíte co nejblíže tělu, opětným napřimováním se ze dřepu do stoje. Musíte-li nést těžké tašky, rozdělte váhu rovnoměrně tak, abyste měli v každé ruce stejné zatížení. Není-li to možné, neste těžkou tašku v jedné ruce vždy jen malou chvíli a poté ruce vystřídejte.


Co vyjadřuje bezvadné držení těla


Sdělení předávané chabým držením těla je všeobecně negativního charakteru. Snížením své tělesné výšky v poměru k druhým omezíte svůj význam fyzicky i psychologicky. Správný postoj i chůze vám přidá na vaší výšce nejméně dva centimetry.

Vysocí lidé jsou považováni za silnější, dominantnější, více se prosazující a úspěšnější než lidé menší postavy. Takže předvedením své výšky v plném rozsahu můžete učinit velmi silný dojem. Dokonce i když patříte spíše mezi ty menší, není důvod, abyste ještě ubírali centimetry dané vám přírodou.

Stejně jako maximalizace vaší výšky i správné držení těla osvobozuje svaly od zbytečného napětí, a tak napomáhá, aby vaše pohyby byly hladší, plynulejší a lépe koordinované. Tím také vyjadřujete řečí těla nenucenost, sebedůvěru a autoritu a tak si značně zvyšujete vědomí dobrého vystupování. Plynulý a účelný způsob jednání si podvědomě spojujeme s rozhodností, vedoucím postavením a přímočarostí, které vytvářejí dojem jistoty a otevřenosti. V kontrastu s tím trhané, špatně koordinované pohyby - které jsou při špatném držení těla pravděpodobnější - jsou pokládány za náznak nedostatečné sebedůvěry, nejistoty nebo dokonce nečestnosti.Inspirováno knihou "Tajná řeč těla" od D.Lewise